Image
Richard Damberg, kreditexpert på UC.
Richard Damberg, kreditexpert på UC. Bild: UC

UC: Första konkursvågen över och kortvarig stabilisering är att vänta

Sverige UC:s statistik visar att de kraftiga konkursökningar landet har upplevt de senaste månaderna är över. Konkurserna är åter på normala nivåer. I maj ökar antalet konkurser med fem procent jämfört med maj i fjol. Inom byggindustrin minskar antalet konkurser med 22 procent, då 2,8 bolag per dag gick i konkurs i maj jämfört med 3,5 bolag per dag i maj 2019. Den bransch som inte följer trenden är hotell- och restaurangbranschen. Där ökar fortfarande konkurser, i maj med 54 procent jämfört med maj i fjol.
Publicerad den 1 Juni 2020

UC:s statistik för maj månad visar på en mer stabil konkurstakt och utveckling. Den första vågen av intensiva konkurser ser ut att vara över. Undantaget är hotell- och restaurangbranschen som fortsatt har det tufft.

– Den första konkursvågen är över. Under mars och i början av april ökade konkurserna kraftigt för att sedan mattats av och antalet konkurser är nu på samma nivå som under 2019. Många hade befarat att antalet företagskonkurser skulle fortsätta att öka men så har det inte blivit. Många företag som gick i konkurs under den första vågen hade dålig lönsamhet i sin sista årsredovisning. De var i regel små verksamheter med några detaljhandelskedjor inom mode som ett undantag. Just nu går 20 företag om dagen i konkurs jämfört med lika många under 2019, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

– Den bransch som sticker ut och avviker är hotell- och restaurangbranschen. Där är konkursnivån förhöjd. Ökningstakten har visserligen mattats av men det är fortfarande 2,3 företag som går i konkurs om dagen mot 1,5 under maj månad 2019. Hotellen står i det närmaste tomma och många restauranger kämpar för sin överlevnad. En tredjedel av alla varsel sedan i mars var relaterade till hotell- och restaurang, kommenterar Richard Damberg.

Trots en tidig stabilisering av den kraftig konkursvåg landet har upplevs under årets första halvår är det dock för tidigt att säga att den positiva trenden är bestående. Många faktorer tyder på att en andra konkursvåg i höst är att vänta.

– Det är svårt att säga hur länge denna månads positiva konkurstrend står sig. Många faktorer tyder på en andra konkursvåg i höst, bland annat det kraftiga tappet i BNP och förväntade arbetslöshetsnivåer på tvåsiffriga nivåer. En del av de företag som nu tappar i omsättning kommer att sättas i rekonstruktion eller i konkurs och det i många branscher. Många exportföretag upplever en negativ framtidstro, nybilsförsäljningen har rasat och så vidare. De som brukar gynnas i en lågkonjunktur är lågprisbolagen som kommer att få ett uppsving om pandemin klingar av. Även detaljhandeln har goda förutsättningar att klara sig bra vid en andra konkursvåg, säger Richard Damberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige