Image

Tre aktörer får markanvisning i Midsommarkransen

Bostäder Järntorget Bostad har tillsammans med Åke Sundvall Projekt och Stockholms kooperativa bostäder tilldelats en markanvisning för cirka 375 bostäder inom fastigheten Herbariet i stadsdelen Midsommarkransen.
Publicerad den 24 Augusti 2015
Järntorget Bostad har tillsammans med Åke Sundvall Projekt och Stockholms kooperativa bostäder tilldelats en markanvisning för cirka 375 bostäder i Midsommarkransen. Bild: Utopia Arkitekter
Järntorget Bostad har tillsammans med Åke Sundvall Projekt och Stockholms kooperativa bostäder tilldelats en markanvisning för cirka 375 bostäder i Midsommarkransen.

Stadsdelen består idag av en hög andel små lägenheter i flerbostadshus. Projektet föreslår nybyggnation i flerbostadshus med både hyres- och bostadsrätter samt en anpassad bebyggelsestruktur. Marken ligger invid E4/Essingeleden och en bebyggelseskärm uppföres mot leden för att hantera buller, partiklar och farliga godstransporter och för att på så sätt ge en god inne- och utemiljö.

Exploateringskontoret anser att projektet har goda möjligheter att uppfylla staden mål i Vision 2030 om en varierad och mångsidig stad.

– Vi ser fram emot att utveckla ett vackert projekt med ett högt och fritt läge. Ett projekt som kommer att vara synligt för alla som kommer söderifrån in mot Stockholm, säger Martin Arkad vd för Järntorgetkoncernen

Utopia Arkitekter tagit fram bostadsförslag inom fastigheten Herbariet i Midsommarkransen. Projektet med en färgsprakande 270 meter lång fasad som slingrar sig längs med Essingeleden omfattar 375 bostäder (225 hyresrätter och 150 bostadsrätter), förskolor och en ny stadspark.

Förslaget Trasmattan har varit under utveckling sedan 2013. Ett omfattande utrednings- och gestaltningsarbete har resulterat i ett arkitektoniskt iögonfallande förslag med blandade upplåtelseformer och varierade bostadsstorlekar. Den slingrande och färgmässigt brokiga skärmbyggnaden som sträcker sig längs med Essingeleden har fått ge förslaget dess namn.

Den 270 meter långa skärmbyggnaden får en fastighetsindelning som förstärks av olikfärgat tegel och variation i höjdled. Fasadtegel och tegelpannor får samma färg.
Resultatet är en arkitektonisk karaktär i samklang med områdets äldre bebyggelse, samtidigt som skärmbyggnaden blir ett modernt tillskott och den tydliga entrébyggnad till Midsommarkransen som kommunen efterfrågat.

– Det här är ett väldigt krävande projekt i och med närheten till Essingeleden. Med vårt förslag lyckas vi ändå levererar en bullerfri boende- och utomhusmiljö i området och möter alla kommunens krav samtidigt som det arkitektoniskt förhåller sig följsamt till områdets tydliga karaktär, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.
Innanför skrämbyggnaden uppförs ett antal mer traditionella kvarter som med sin oregelbundna form anspelar på Midsommarkransens karaktär och ger en intressant och varierad stadsplan. Byggnaderna i förslaget varieras i höjd mellan fyra och sex våningar.

Samtliga lägenheter får balkonger eller uteplats mot tyst sida. Lägenheterna variera i storlek från ett till fem rum med etagelägenheter i skärmbyggnadens översta plan. Parkeringsnormen uppfylls med gatuparkering och parkeringsgarage under de nya byggnaderna för att möjliggöra planteringar och gröna ytor på bostadsgårdarna.

– Trasmattan är ett bra exempel på hur vi i ett snabbväxande Stockholm kan bygga högkvalitativa och vackra bostäder även i mer utmanande lägen. Vi hoppas att det kan inspirera till fler projekt i de många områden där det finns möjlighet att bygga men man kanske tidigare har avstått på grund av bullerproblematik som gjort det svårt att få fram arkitektoniskt högkvalitativa förslag.

Byggstart för projektet är beräknad till 2018 med inflyttning planerad till 2020.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Årets hittills tuffaste börsmånad över – endast två bolag steg

Lista Nästan samtliga fastighetsbolags kurser lös rött under juni och för ett antal bolag föll kursen dramatiskt med över 40 procent. Här presenterar Fastighetssverige en lista över hur bolagen presterade på börsen under juni.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige