Image
Värtahamnen, översiktsbild.
Värtahamnen, översiktsbild. Bild: Stadsutvecklarna i Värtahamnen

Stadsutvecklarna i Värtahamnen bjuder in till finansieringsmöte

Bolag Den politiska majoriteten i Region Stockholm deklarerade nyligen att man tydligt ställer sig bakom förlängningen av Spårväg City från Centralen till Norra Djurgårdsstaden med möjlig förlängning till Lidingö. Frågan om finansiering är dock inte löst, ej heller utbyggnadstakten. I fredags blev det känt att regionen inte planerar att avsätta några investeringsmedel alls de kommande åren för Spårväg Citys förlängning. Med anledning av detta bjuder Stadsutvecklarna i Värtahamnen in intressenter som har en strategisk roll för genomförandet till ett toppmöte.
Publicerad den 12 Oktober 2020

Inbjudna deltagare: Regeringskansliet, Stockholms stad, Region Stockholm, Lidingö Stad, Trafikverket, Tillväxtverket, Bonnier Fastigheter, Stockholms Hamnar, Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Capman.

Förlängningen av spårvägen är angelägen för att kunna möjliggöra smidiga och miljövänliga resvägar till city från såväl Norra Djurgårdsstaden som Lidingö. Spårväg City och Värtahamnen kan även utgöra en viktig nod i kollektivtrafiksystemet som helhet med dess strategiska placering. Trots en bred enighet kring behov och nytta så saknas konkreta förslag till hur finansieringen ska ske. Pandemins effekter har slagit hårt mot regionens tillväxt. Då är angelägna kollektivtrafikinvesteringar en viktig väg framåt och vi behöver bredda vårt synsätt rörande finansieringslösningar.

– Stadsutvecklarna i Värtahamnen tror att en stark samverkan är nyckeln. Om stat, region, kommuner och näringsliv tillsammans kan hitta rimliga finansieringslösningar, så bör vi också kunna få till en byggstart som går hand i hand med den pågående stadsutvecklingen, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen. Allt annat vore att skjuta sig i foten, avslutar Alvendal.

Mötet äger rum i november 2020. På dagordningen finns förslagsvis frågan om erfarenheter från tidigare liknande projekt i Sverige och i utlandet, statlig och lokal skattefinansiering, EU:s strukturfonder, Stadsmiljöavtal, medfinansiering från näringslivet, OPS-lösningar samt övrigt som berör satsningen. Det är angeläget att vända på alla stenar för att snarast möjligt få denna viktiga satsning på plats.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Snabbväxande popsporten tar ny mark – konceptaktörer expanderar till fyra nya städer

Uthyrning Redo att öppna fyra nya anläggningar.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY