Image
Mattias Lundgren, vd för SSM.
Mattias Lundgren, vd för SSM. Bild: SSM

SSM köper tillbaka Järla Station och Metronomen

Transaktioner SSM köper tillbaka JV-projekten Järla Station och Metronomen från Partners Group. Tillträde till projektbolagen beräknas ske senast under Q2 2021 och bedöms påverka SSM:s kassaflöde med -23,4 miljoner kronor i samband med tillträde. En redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 miljoner kronor bedöms belasta Q4 2020.
Publicerad den 30 November 2020
Annons
Image

SSM etablerade Q3 2017 ett finansiellt JV-samarbete rörande projekten Järla Station, Metronomen och Tellus Towers med Partners Group. Samarbetet initierades i syfte att säkra finansiering för projektens genomförande och baserades på en planerad genomförandetid om fem år från avtalsdatum.
Bostadsrättsprojektet Metronomen vid Telefonplan med 188 bostäder är inom kort färdigställt och detaljplanen för projektet Järla Station med estimerade 159 byggrätter har skjutits på framtiden. Till följd av SSM:s förbättrade finansiella stabilitet och projektens status väljer SSM att köpa tillbaka projekten och driver dem i egen regi fram till färdigställande.

Projekt Tellus Towers kvarstår i JV med Partners Group, men avsikten är att under 2021 hitta en annan ägarstruktur även för detta projekt varefter JV-samarbetet med Partners Group därefter kommer att upphöra.

– Stadsutveckling präglas av långa ledtider med en inbyggd osäkerhet, vilket inte alltid stämmer överens med investeringshorisonten för finansiella aktörer med investeringsfonder. SSM har idag en förbättrad finansiell ställning och stark ägarbas, vilket ger bolaget ökad möjlighet att utveckla projekt i egen regi framöver, säger Mattias Lundgren, vd, SSM.

Återköpen av projekten innebär att SSM erlägger köpeskilling motsvarande investerat belopp i projekt Järla Station och bedömd framtida projektvinst för Metronomen. Tillträde beräknas ske senast under Q2 2021 och påverkar SSMs kassaflöde vid tillträde med -23,4 miljoner kronor samtidigt som en negativ redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 miljoner kronor bedöms belasta Q4 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

De är branschens högst belånade bolag

Lista Fastighetssverige har tittat närmare på de noterade fastighetsbolagens Q2-rapporter för att ta reda på hur hårt belånade de är. Här är hela listan.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige