Image
Joanna Messmer är ny tillförordnad vd på Samhällsbyggarna.

Joanna Messmer ny tillförordnad vd i Samhällsbyggarna

Karriär Joanna Messner brinner för att koppla samman människor och organisationer med olika bakgrunder och idéer.
Nu blir hon tillförordnad vd i Samhällsbyggarna.


Planförslaget för Telefonplan sett mot nordväst med LM-fabriken i bakgrunden. Bilden illustrerar endast de föreslagna byggnadsvolymerna i projektet och inte den slutgiltiga utformningen. Nu ska 550 bostäder markanvisas inom projektet.

550 bostäder ska anvisas för nya Telefonplan

Bygg/Arkitektur Amasten föreslås få sin första markanvisning av Stockholms stad som en del i den nya utvecklingen av Telefonplan. Fastighetssverige berättar mer.


Planförslaget sett mot nordväst med LM-fabriken i bakgrunden. Bilden illustrerar endast de föreslagna byggnadsvolymerna i projektet och inte den slutgiltiga utformningen.

Här är nya planen för centrala Telefonplan

Bygg/Arkitektur Idén om jätteskraporna Tellus Towers skrotades förra hösten – nu har staden arbetat fram ett nytt förslag för den omfattande utvecklingen av Telefonplan. Fastighetssverige berättar mer.


Ola Persson.

Ola Persson har utsetts till CFO för K2A

Karriär Var tidigare anställd som CFO på SSM.


Robin Rossman, Managing Director och analytiker på STR.

Ketchup- och champagneeffekt – så blir hotellens återtåg

Bolag För att få en bild av hur den europeiska hotellmarknaden skulle kunna återhämta sig under 2021 har Pandox vänt blickarna mot övriga världen, framför allt Kina och USA. Pandox vd Anders Nissen och Robin Rossmann, analytiker och managing Director på hotellanalys-företaget STR, berättar här mer om signalerna som pekar på en kraftig ljusning under resten av året.


Fotomontage över bebyggelseförslag sett från Mälaren. Här ska SSM bygga 210 nya bostäder med beräknad inflyttning 2023-2024.

SSM:s försenade projekt tar viktigt kliv

Bygg/Arkitektur SSM, numera under Amastens ägo, har haft planer på att bygga över 200 bostäder precis intill Mälaren ända sedan man köpte ett projekt i Hägersten 2017. Så här ser läget ut för satsningen som blivit försenad med flera år.


Mattias Roos sparkades från vd-posten på SSM efter sju år. I dag driver han eget – men är sugen på att på jobba i team igen.

Efter SSM: Stor intervju med Mattias Roos – om avskedet och kritiken av bolagsutvecklingen

Bolag I går var sista handelsdagen för SSM-aktien på börsen – bolaget är nu en del av Amasten.
SSM:s förre vd Mattias Roos berättar i en lång intervju med Fastighetssverige om:
# Sina sju år på SSM.
# Det snabba avskedet.
# Sin syn på bolagets utveckling efter att han sparkades.
# Vad han gör i dag och vill göra framöver.


Det centrala torget i Kista äng med vy mot väster.

Norska tungviktaren lämnar Kistas största bostadsprojekt

Bygg/Arkitektur Med projektet Kista äng planerar Stockholms stad för över 1 500 bostäder i sitt hittills största bostadsprojekt i Kistas företagsområde. Men det blir utan en stor bostadsaktör som i ett sent skede valt att inte gå vidare med sin markanvisning.


Mikael Rånes, tf vd för Amasten.

Amasten kontrollerar 97,5 procent av SSM – förlänger acceptfristen

Bolag Amasten kontrollerar nu 97,5 procent av aktierna i SSM. Acceptfristen förlängs till och med den 15 januari 2021 för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.


SSM, med Mattias Lundgren som vd, är på väg att köpas upp av Amasten.

Amasten har 85 procent av SSM

Bolag Amasten hade på torsdagseftermiddagen nått 85 procents anslutningsgrad i budet på SSM. Acceptfristen löper ut på måndag.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM köper tillbaka Järla Station och Metronomen

Transaktioner SSM köper tillbaka JV-projekten Järla Station och Metronomen från Partners Group. Tillträde till projektbolagen beräknas ske senast under Q2 2021 och bedöms påverka SSM:s kassaflöde med -23,4 miljoner kronor i samband med tillträde. En redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 miljoner kronor bedöms belasta Q4 2020.


SSM, med Mattias Lundgren som vd, håller på att bli uppköpt av Amasten.

SSM:s budkommitté: Acceptera Amastens bud

Bolag SSM:s oberoende styrelseledamöter rekommenderar enhälligt aktieägarna i SSM att acceptera Amastens offentliga uppköpserbjudande. De oberoende styrelseledamöterna anser att fördelarna med att acceptera erbjudandet överväger trots att erbjudandet inte fullt ut bedöms reflektera bolagets långsiktiga värdepotential.


Mattias Lundgren, SSM

BRF-projekt lyfter SSM till plus

Bolag SSM:s justerade rörelseresultat uppgick till 10,5 miljoner kronor under Q3 efter att bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 23,3 miljoner kronor till kvartalets resultat.


Gösta Welandson och Amasten, med Jan-Erik Höjvall som vd, är storägare i SSM. Nu har Amasten lagt ett uppköpsbud på SSM.

Amasten lägger uppköpsbud på SSM

Bolag Amasten har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i SSM att förvärva samtliga aktier i SSM med vederlag i nyemitterade stamaktier i Amasten. Amasten äger för närvarande cirka 29,6 procent av aktierna och rösterna i SSM. SBB och Gösta Welandson med bolag, som tillsammans kontrollerar cirka 45,4 procent av aktierna och rösterna i SSM, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.


Vy från väst över planområdet i Kista där kommunen planerar att bygga närmare 1 600 bostäder.

Så ska utpekat område få ordentligt ansiktslyft

Bostäder Stockholms stad satsar ordentligt i Kista och planerar en massiv utveckling med tillskott på fyrsiffrigt antal bostäder och en helt ny skola. Fastighetssverige berättar mer.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

Ny utformning för Tellus Towers – 1 500 bostäder blir 1 000

Bygg/Arkitektur SSM:s och Partners Groups Tellus Towers vid Telefonplan i Stockholm kommer att ändras i sin utformning till följd av Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan. Av beslutet följer att områdets tidigare planerade 1 500 bostäder justeras till cirka 1 000 bostäder samt att en grupp av höga hus ersätter Tellus Towers två höga torn. Förändringen syftar till en ökad variation av bostäder och att huskropparna i större utsträckning kommer vara i linje med Stockholms nuvarande stadssiluett. Stadsbyggnadsnämndens beslut bedöms inte påverka SSM:s resultat eller balansräkning för Q3 eller helåret 2020. SSM:s andel av projektets bokförda värde uppgick per Q2 2020 till 30,4 miljoner kronor.


Tellus Towers.

SSM vill sälja – men staden vill stoppa prestigeskraporna

Bolag Precis innan coronakrisen slog till tecknade SSM en icke bindande avsiktsförklaring om att sälja prestigeprojektet Tellus Towers i Stockholm. Än så länge har ingen försäljning genomförts och nu har stadsbyggnadskontoret lagt fram ett förslag där de vill att de två utmärkande skraporna skrotas helt. Läs mer om förändringen med kommentarer från den framtida köparen.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM: Positivt resultat

Bolag SSM:s rörelseresultat uppgick till 3,0 miljoner kronor (-26,3) under Q2. Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog med 13,3 miljoner kronor.


West Side Solna är slutsålt och de sista köparna flyttar in nu i Q3.

SSM- och Alectaprojekt i Solna slutsålt

Bolag SSM:s och Alectas bostadsrättsprojekt West Side Solna med 252 bostäder, varav cirka 90 procent ettor och tvåor,
är slutsålt.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM köper loss Studentbacken

Bolag SSM köper loss resterande aktier i hälftenägda JV-bolaget Studentbacken med cirka 280 byggrätter i Bromma, Sollentuna och Täby.
Säljare är Student Hill och köpeskillingen två miljoner kronor.