Image
Mattias Lundgren, vd för SSM.

SSM köper tillbaka Järla Station och Metronomen

Transaktioner SSM köper tillbaka JV-projekten Järla Station och Metronomen från Partners Group. Tillträde till projektbolagen beräknas ske senast under Q2 2021 och bedöms påverka SSM:s kassaflöde med -23,4 miljoner kronor i samband med tillträde. En redovisningsmässig resultateffekt om -16,8 miljoner kronor bedöms belasta Q4 2020.


Mattias Lundgren, vd för SSM.

Ny utformning för Tellus Towers – 1 500 bostäder blir 1 000

Bygg/Arkitektur SSM:s och Partners Groups Tellus Towers vid Telefonplan i Stockholm kommer att ändras i sin utformning till följd av Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut inför fortsatt planarbete för centrala Telefonplan. Av beslutet följer att områdets tidigare planerade 1 500 bostäder justeras till cirka 1 000 bostäder samt att en grupp av höga hus ersätter Tellus Towers två höga torn. Förändringen syftar till en ökad variation av bostäder och att huskropparna i större utsträckning kommer vara i linje med Stockholms nuvarande stadssiluett. Stadsbyggnadsnämndens beslut bedöms inte påverka SSM:s resultat eller balansräkning för Q3 eller helåret 2020. SSM:s andel av projektets bokförda värde uppgick per Q2 2020 till 30,4 miljoner kronor.


Nordikas vd Jonas Grandér.

Nordika och Partners Group säljer i Enköping

Transaktioner Nordika och Partners säljer en fullt uthyrd logistik- och lätt industrifastighet i Stenvretens industriområde till ett JV kontrollerat av Blackstone och M7.


Mattias Roos.

Fortsatt planarbete för Tellus Towers

Bygg/Arkitektur Vid Stadsbyggnadsnämndens möte den 31 januari fattades beslut om fortsatt planarbete för totalt 1 500 bostäder vid Telefonplan där SSM:s och Partners Groups två bostadstorn Tellus Towers ingår.


Nordika miljardsäljer och bildar JV med Partners Group

Transaktioner Nordika avyttrar en portfölj av fastigheter i Sverige och Finland för totalt 1,25 miljarder kronor. I samband med försäljningen startar man ett JV med Partners Group.


East Capital Explorer storköper i Vilnius

Transaktioner East Capital Explorer köper kontorsfastigheten Vertas i Vilnius, från Laurus, ett joint venture mellan Partners Group och Northern Horizon Capital. Köpeskillingen är 29 miljoner euro (278 miljoner kronor), motsvarande en direktavkastning om cirka 6,5 procent.


Sveafastigheter i miljardaffär

Transaktioner Sveafastigheter säljer en fastighetsportfölj med ett värde om cirka 4,3 miljarder kronor. Köpare är en internationell aktör.


Internationell aktör i storköp i Stockholm

Transaktioner Profi säljer de kvarvarande fastigheterna – tio fastigheter, 100 000 kvadratmeter i Storstockholm – i Profi Fastigheter II AB. Köpare är en global kapitalförvaltare med huvudkontor i Schweiz.


Sveafastigheter miljardsäljer och startar nytt bolag med AP3

Bolag Sveafastigheter säljer en stor fastighetsportfölj med ett värde om cirka 3,2 miljarder kronor och startar samtidigt upp ett nytt fastighetsbolag med AP3. Dessutom startar man upp ett nytt bolag för utveckling av hållbara hyresbostäder.


Newsec får fortsatt förtroende avseende Nya Vattentornet 3

Bolag Newsec har tecknat nytt förvaltningsavtal med Nordic Tower Properties, ägt av Partners Group, gällande fortsatt förvaltning av fastigheten Nya Vattentornet 3 i Lund. Avtalet inkluderar kontraktsförvaltning, ekonomisk förvaltning och teknisk förvaltning och löper under tre år.


Niam miljardsäljer i Sverige och Finland

Transaktioner Niam säljer fastigheter i Sverige och Finland för cirka 2,8 miljarder kronor.