Image
Anders Danielsson, vd för Skanska Group
Anders Danielsson, vd för Skanska Group Bild: Skanska

Skanska minskade rörelseresultatet mer än väntat

Bolag Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var lägre än väntat i tredje kvartalet 2023. Rörelseresultatet var sämre än väntat.
Publicerad den 1 November 2023

Orderingången i byggverksamheten uppgick till 32,7 miljarder kronor (43,8). Justerat för valutakurseffekter minskade orderingången på kvartalsbasis med 29 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 107 procent (102).

Orderstocken är fortsatt hög. Vid kvartalets utgång uppgick orderstocken till 239,7 miljarder kronor jämfört med 250,3 miljarder kronor vid utgången av föregående kvartal. Orderstocken motsvarar 18 månaders produktion, oförändrat mot föregående delårsrapport.

Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,4 miljarder kronor (1,3), motsvarande en rörelsemarginal om 3,3 procent (3,4). På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 3,8 procent.

Rörelseresultatet i projektutveckling uppgick till -0,8 miljarder kronor (0,1) och inkluderar nedskrivningar av tillgångar och goodwill inom Bostadsutveckling om 0,5 miljarder kronor och inom kommersiell fastighetsutveckling om 0,3 miljarder kronor till följd av svag fastighetsmarknad.
– Resultatet för tredje kvartalet är en produkt av bibehållen stark lönsamhet inom Byggverksamheten och påverkan av svag fastighetsmarknad inom Projektutveckling, kommenterar vd Anders Danielsson i delårsrapporten.
– Stark och stabil lönsamhet inom byggverksamheten är resultatet av vårt kunderbjudande, en selektiv anbudsgivning och ett starkt projektgenomförande. Vår portfölj av högkvalitativa fastigheter inom projektutveckling säkerställer en långsiktig efterfrågan från hyresgäster och investerare och vår robusta finansiella position tillåter oss att navigera genom rådande svaga fastighetsmarknad, fortsätter Anders Danielsson.

När det gäller marknadsutsikterna för kommande tolv månader har dessa försämrats inom två områden jämfört med föregående delårsrapport. Det gäller husbyggande i Norge och Finland där Skanska nu ser en svag marknad kommande tolv månader. Övriga marknadsutsikter lämnas oförändrade.

Nettoomsättningen steg 4,5 procent till 40 348 miljoner kronor (38 603). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 41 303 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 549 miljoner kronor (1 518), väntat rörelseresultat var 1 631 kronor. Rörelsemarginalen var 1,4 procent (3,9).

Här ingår nedskrivningar av tillgångar och goodwill om totalt 0,9 miljarder kronor till följd av svag fastighetsmarknad.

Resultatet före skatt var 700 miljoner kronor (1 587).

Resultatet efter skatt blev 590 miljoner kronor (1 287).

Resultat per aktie hamnade på 1,41 kronor (3,10).

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Fastator-toppen om krisbolagets utsatta läge

Bolag Med ett Fastator som redovisar minskat substansvärde, minskande omsättning och en ökande rörelseförlust har styrelseledamoten och tillförordnade vd:n Björn Rosengren inga svårigheter att hålla sig för skratt. Fastighetssverige fångade upp honom för att få hans syn på bolagets framtid.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige