Image
Signatur köper i Malmö.
Signatur köper i Malmö. Bild: Signatur Fastigheter

Signatur köper i Malmö

Transaktioner Signatur Fastigheter har förvärvat en fastighet nära Pildammsparken i Malmö för en köpeskilling om 90 miljoner kronor. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 5 311 kvadratmeter och inhyser i dag utbildningsverksamhet.
Publicerad den 26 Februari 2021

Överenskommet fastighetsvärde är 90 miljoner kronor och transaktionen är en bolagsaffär. Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission av 1 092 896 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18,30 kronor per aktie motsvarande cirka 20 miljoner kronor, och resterande genom banklån och egna medel.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 311 kvadratmeter och är belägen i ett tätbebyggt område i centrala Malmö. Hyresintäkterna initialt uppgår till cirka 4,7 miljoner kronor vilket ger ett bedömt driftnetto om 3,3 miljoner kronor.

Fastigheten är i slutfasen av en detaljplaneprocess för ändrad användning som medger bland annat upp emot 100 nya bostäder. Planen ger vidare användningsmöjlighet för såväl vårdcentral och förskola som kontor.

Fastigheten är i tre plan med underjordiskt garage och den nya detaljplanen medger påbyggnation av ytterligare ett våningsplan. Användningsområdena för fastigheten är många och Signatur Fastigheter utreder inför tillträdet vilka utvecklingsplaner som är mest lönsamma - huvudspår i dagsläget är att inhysa vårdcentral och förskola i bottenplan och tillskapa bostäder på resterande tre våningar.

Beroende på vilken utvecklingsplan som genomförs bedöms hyresintäkterna kunna uppgå till cirka 10 miljoner kronor vilket beräknas ge ett driftnetto om cirka 7,8 miljoner kronor.

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 23 april 2020. Genom emissionen ökar antalet B-aktier i Signatur Fastigheter till 24 994 727 och aktiekapitalet ökar med 695 342 kronor till 15 909 076 kronor.

Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

Fastigheten tillträds i slutet av mars 2021 och avtalet är villkorat av att finansiering erhålls.

– Vi är glada över ett nytt förvärv i Malmö. Denna transaktion matchar vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter, dessutom på bra läge i centrala Malmö. Denna fastighet har en intressant historia och en minst lika intressant framtid. Vi ser framför oss en kombination av bostäder och samhällsservice, med en läcker ny takvåning som kronan på verket, säger vd:n Dan Astrén.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 145 fastigheter om 460 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 82 procent bostads- och samhällsfastigheter och 18 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2021 på...

Läs mer om Fastighets AB Trianon på Branschguiden

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Domstolen: Domstolsverket gjorde felaktig upphandling med Castellum

Juridik Det var vid upphandlingen inför byggnationen av en ny domstolsbyggnad i Jönköping som Domstolsverket genom att inte konkurrensutsätta samtliga delar av en upphandling har genomfört en otillåten direktupphandling med Castellum. Domstolsverket menar att de kunnat använda sig av hyresundantaget.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige