Image
Ilija Batljan.
Ilija Batljan. Bild: SBB.

SBB når 73 procent i Offentliga Hus

Bolag SBB har nått 186 327 465 aktier i Offentliga Hus, motsvarande cirka 72,79 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
Publicerad den 12 Mars 2021

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus. Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus, varvid fullföljandet av resterande del av de förvärvade aktierna, motsvarande 10,1 procent av aktierna och rösterna, var villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Den 17 februari 2021 offentliggjorde SBB att man erhållit godkännande från Konkurrensverket och den 1 mars 2021 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärvet och tillträtt resterande del av de förvärvade aktierna.

Vidare innebar fullföljandet den 23 december 2020 en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus i enlighet med bestämmelserna om budplikt i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus.

Ett prospekt, som även innehåller sådan information som en erbjudandehandling ska innehålla enligt takeover-reglerna, förväntas offentliggöras den 15 mars 2021. Acceptfristen för erbjudandet förväntas därmed kunna inledas den 16 mars 2021 och avslutas den 13 april 2021. Förutsatt att acceptfristen avslutas den 13 april 2021 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 23 april 2021.

Inför kommande offentliggörande av erbjudandehandlingen samt de handlingar som förbereds av Offentliga Hus med anledning av takeover-reglerna offentliggör SBB härmed att bolaget nu, direkt och indirekt, innehar totalt 186 327 465 aktier i Offentliga Hus, motsvarande cirka 72,79 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Offentliga Hus på Branschguiden

Offentliga Hus äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter med det allmänna som fortsatt hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i rollen som fastighetsägare så att de fullt ut kan fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en välfärd i världsklass.

För Offentliga Hus är fastighetsägande inte bara en fråga om att köpa och sälja fastigheter – det är ett långsiktigt verktyg för att göra Sveriges kommuner mer attraktiva. Och det är ett ansvar vi tar på största allvar. Det betyder att vi arbetar i tät dialog med kommunen, är en lyhörd samarbetspartne...

Läs mer om Offentliga Hus på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Det finns ett starkt intresse på kontorsmarknaden"

Bygg/Arkitektur Sveriges högsta kontorshus Citygate i Göteborg har nått sina 144 meter på höjden och nu är det insidan som ska färdigställas det närmaste året. Hittills har Skanska hyrt ut drygt 30 procent av den väldiga skrapan men den siffran kommer snabbt att stiga, det berättar Skanskas marknadschef Mats Dynevik för Fastighetssverige. Här berättar han mer om den höga efterfrågan på nyproducerade kontor och hur uthyrningsmarknaden snabbt blivit bättre efter sommaren 2021.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY