Image

Savills: "Aggressiv prissättning"

Transaktioner Enligt Savills uppgick transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden till hela 69 miljarder kronor under det sista kvartalet 2014. - Den starka konkurrensen har lett till en aggressiv prissättning och avkastningskraven är på historiskt sett mycket låga nivåer inom ett flertal segment, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.
Publicerad den 9 Januari 2015
Fredrik Östberg. Bild: Savills
Fredrik Östberg. Peter Wiman. Bild: Savills
Peter Wiman.

- Exempelvis så är avkastningskravet på kontor i centrala Stockholm på nivåer som endast uppnåtts vid 80-talets slut samt åren innan finanskrisen 2008.

Det sista kvartalet stod för en betydande del av årets affärer och antalet affärer under kvartalet ökade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal 2013.

- Trots en transaktionsvolym i nivå med tidigare rekordnoteringar och ett mycket starkt fjärde kvartal 2014, har marknaden under hösten kännetecknats av utbudsbrist i flera segment. Efterfrågan är betydligt större än utbudet och en stor del av transaktionsvolymen 2014 utgörs av större strukturaffärer mellan inhemska fastighetsbolag. Därmed finns stöd för en likvid fastighetsmarknad även 2015 då utbudet fortsätter att anpassa sig till efterfrågan. Det låga ränteläget och en god tillgång på kapital ger förutsättningar för attraktiv riskjusterad avkastning i de flesta delmarknader, säger Savills transaktionschef Fredrik Östberg.

Tillgången på kapital på marknaden är mycket god och det gångna året har bjudit på ett antal börsnoteringar och obligationsmarknaden har varit stark vilket tyder på ett stort intresse för alternativa finansieringsformer. Möjligheterna att erhålla bankfinansiering har fortsatt att förbättras under året.

2008 års finanskris innebar ett minskat intresse från internationella investerare för fastighetsinvesteringar i Sverige, vilket varit tydligt de senaste åren. Under 2014 ökade dock aktiviteten kraftigt och internationella och nordiska investerare förvärvade fastigheter för strax under 29 miljarder, vilket var mer än en fördubbling jämfört med föregående år.

- Savills kan konstatera ett stort intresse från utländska investerare och bedömer att andelen internationella köpare kommer att öka under 2015. I övriga större transaktionsmarknader i Europa syns ett ökat kapitalinflöde även från utomeuropeiska investerare, vilket sannolikt också kommer att hitta till Sverige, säger Fredrik Östberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Partnertext

Så sätts rätt team med unikt rekryteringsarbete

Presenteras av Fastighetsägarna Service

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Skanska ruvar på nya bostäder och kontor i Västra Hamnen

Bygg/Arkitektur Bolaget vill riva delar av den befintliga bebyggelsen på platsen och utveckla kvarteret med bland annat ny bostads- och kontorsbebyggelse. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige