Image

Sagax: Oförändrad prognos för 2017

Bolag Sagax redovisar ett resultat som uppgick till drygt en halv miljard kronor under det tredje kvartalet.
Publicerad den 27 Oktober 2017

Januari-september 2017:
• Hyresintäkterna ökade med 21 procent till 1 371 miljoner kronor (1 134 miljoner kronor föregående år).
• Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 994 (812) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A-och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 5,51 (4,57) kronor.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 892 (927) miljoner kronor, varav 319 (225) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 473 (–243) miljoner kronor, varav 49 (–91) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 974 (1 230) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 919 (750) miljoner kronor motsvarande 5,04 (4,18) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.
• Sagax har under perioden nettoinvesterat 1 034 (2 010) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 825 (2 411) miljoner kronor.

Tredje kvartalet 2017:
• Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 467 (403) miljoner kronor.
• Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 344 (296) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 13 procent till 1,91 (1,69) kronor.
• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 273 (125) miljoner kronor, varav 91 (74) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med 44 (18) miljoner kronor, varav 18 (7) miljoner kronor från joint ventures och intresseföretag.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 533 (336) miljoner kronor.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 307 (229) miljoner kronor motsvarande 1,69 (1,29) kronor per A-och B-aktie efter utspädning.
• Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 173 (777) miljoner kronor. Fastigheter förvärvades för 113 (1 229) miljoner kronor.
• Efter att ha ansökt om en officiell rating åsattes bolaget en rating om Ba1 med så kallad ”positive outlook” av Moody´s Investors Service.

För 2017 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 320 miljoner kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapport för januari-juni 2017.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Partnertext

Handeln byggde staden – men vad gäller framöver?

Presenteras av Optimal Stadsutveckling

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills listar frågorna branschen ska hålla koll på 2023

Lista Fastighetsbranschen likt övriga delar av världen står inför en omställning på grund av all osäkerhet som präglat innevarande decenniet. Pandemi, krig och hög inflation har haft en enorm inverkan på branschen och förväntas få ringar på vattnet de kommande åren. Vad innebär detta för fastighetsbranschen på kort sikt? Fastighetssverige tog hjälp av Savills analyschef Maryrose David för att lista vad som kan vara värt att hålla utkik efter under 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige