Image

Sagax justerar finansiella mål och finanspolicy

Bolag Sagax har legat klart över sina finansiella mål de senaste åren och väljer nu att justera. Bolaget siktar bland annat på en belåningsgrad på 50 procent, tidigare var målet 65 procent.
Publicerad den 17 Augusti 2017
David Mindus. Bild: Sagax
David Mindus.

De tidigare finansiella målen avseende belåningsgrad, räntetäckningsgrad och nettoskuld/EBITDA utgår som finansiella mål och kommer istället att ingå i bolagets finanspolicy. Styrelsen har i finanspolicyn för 2017 fastställt att bolaget i nuvarande marknadsläge bör uppfylla följande:

# Belåningsgrad om 50 procent.
# Räntetäckningsgrad överstigande 300 procent.
# Nettoskuld i förhållande till koncernens framåtblickande EBITDA om högst åtta gånger.

Enligt tidigare finansiella mål skulle belåningsgraden långsiktigt understiga 65 procent, räntetäckningsgraden långsiktigt överstiga 200 procent samt bolagets nettoskuld i förhållande till EBITDA långsiktigt understiga 9,5 gånger.

Sagax styrelsen har fastställt följande finansiella mål:
# Avkastningen på eget kapital skall under en femårsperiod uppgå till lägst 15 procent per år.
# Förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B skall öka med minst 15 procent per år.

Båda dessa finansiella mål är oförändrade. Avkastning på eget kapital under den senaste femårsperioden har i genomsnitt uppgått till 22 procent och förvaltningsresultatet per stamaktie av serie A och B har i genomsnitt ökat med 25 procent per år under samma period.

Sagax utdelningspolicy är oförändrad.

David Mindus, vd, Sagax:
- Sagax har de senaste åren haft en mer konservativ hållning till finansiellt risktagande än vad som kommit till uttryck i våra finansiella mål. Vid halvårsskiftet uppgick belåningsgraden, räntetäckningsgraden och nettoskuld/EBITDA till 53 %, 386 % respektive 8,7 gånger vilket avviker avsevärt från de tidigare finansiella målen. I nuvarande marknadsläge med låga räntor och höga fastighetspriser bedömer vi att den justerade finanspolicyn är mer lämplig.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

ChatGPT: "Proptech kommer revolutionera fastighetsbranschen"

Teknik "Den svenska fastighetsbranschen befinner sig för närvarande i en mycket aktiv fas." Så beskriver ChatGPT alltså läget just nu i fastighetsbranschen – sannolikt en bild som inte alla skulle känna igen sig i. Fastighetssverige bestämde sig för att ta reda på vilka andra insikter AI-assistenten har om den svenska fastighetsbranschen och framtiden för AI och proptech i den samma.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige