Image
David Mindus.

Sagax delårsrapport: ökar förvaltningsresultatet

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Sagax redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan.


David Mindus.

Sagax passerar milstolpe i sitt Nyfosa-ägande

Bolag Bolaget har ökat sitt innehav med 36 procentenheter under 2022.


David Mindus.

Sagax gör ny stor bolagsinvestering – når 20 procent

Bolag David Mindus bolag fortsätter ladda på rejält – har ökat sitt ägande med nästan sex procent under Q2.


David Mindus, vd för Sagax.

Sagax förvärvar för 623 miljoner – och justerar prognosen för 2022

Transaktioner Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat sammanlagt 18 fastigheter för motsvarande 623 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 66 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 60 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 95 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,9 år.


Sagax vd David Mindus.

Sagax: Oförändrad prognos

Bolag Sagax förvaltningsresultat ökar med 23 procent under Q1.


David Mindus.

Sagax köper för nästan 1,3 miljarder

Transaktioner Sagax har genom 13 separata transaktioner förvärvat 80 fastigheter för motsvarande 1 285 miljoner kronor. Större delen av värdet finns i Frankrike.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökade förvaltningsreslutat med 17 procent under 2021

Bolag Under 2021 ökade Sagax sitt förvaltningsresultat med 17 procent och förvaltningsresultatet med 21 procent per A- och B-aktie efter utspädning.


Sagax vd David Mindus.

Sagax förvärvar för 452 miljoner

Transaktioner Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat sammanlagt 9 fastigheter för motsvarande 452 miljoner kronor.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 473 miljoner

Transaktioner Sagax har genom tio separata transaktioner förvärvat sammanlagt 14 fastigheter för motsvarande 473 miljoner kronor.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ratingutsikter justerade till positiva

Bolag Moody’s Investors Service har bekräftat AB Sagax kreditbetyg Baa3 och justerat utsikterna från stabila till positiva.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 557 miljoner i Finland

Transaktioner Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat tio fastigheter i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 557 miljoner kronor.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökar förvaltningsresultatet i Q3 – upprepar prognos för helåret

Bolag Sagax redovisar högre hyresintäkter och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Bolaget upprepar sin tidigare vinstprognos för helåret 2021.


Stadsutvecklingsprojektet Riksby i Bromma.

Börsjätte kan få ytterligare 20 000 kvadratmeter i Bromma

Bygg/Arkitektur Sagax föreslås få ännu en markanvisning för kommersiella verksamheter i stadsutvecklingsområdet Riksby. Fastighetssverige berättar mer.


Sagax vd David Mindus.

Sagax gör sju transaktioner för 437 miljoner

Transaktioner Sagax har genom sju separata transaktioner förvärvat 22 fastigheter för motsvarande 437 miljoner kronor, varav 58 procent är hänförligt till Nederländerna, 23 procent till Madrid, 15 procent till Finland och 4 procent till Paris. Den uthyrningsbara arean uppgår till 50 400 kvadratmeter huvudsakligen bestående lokaler för lager- och industriändamål.


Sagax vd David Mindus.

Mindus ordförande i Nyfosas valberedning

Bolag Nyfosas styrelse har utsett valberedning inför årsstämman 2022. David Mindus, vd för Sagax, som med drygt 12 procent är största ägare i Nyfosa, tar hand om ordförandeklubban.


Sagax vd David Mindus.

Sagax utökar obligationslån

Bolag Sagax har under sitt EMTN program emitterat obligationer om 200 miljoner euro med förfall 2029. Obligationerna utgör del av obligationslån 2021/2029 som därmed uppgår till 500 miljoner euro.


Sagax vd David Mindus.

Sagax ökar på i Nyfosa

Bolag Sagax fortsätter att fylla på i branschkollegan och stärker sin position som största ägare.


Sagax vd David Mindus.

Sagax köper för 625 miljoner kronor

Transaktioner Genomför fem transaktioner.


Sagax vd David Mindus.

Sagax säljer bostadsprojekt i Järfälla för 200 miljoner kronor

Transaktioner Mindus och Co säljer Veddesta 1:13 till Peab.


Sagax vd David Mindus.

Sagax höjer prognosen

Bolag Sagax beräknar nu att 2021 års förvaltningsresultat, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd, tillkännagivna förvärv och försäljningar samt vid nuvarande valutakurser, kommer att uppgå till 2 750 miljoner kronor. Det innebär en höjning med 100 miljoner sedan Q1-rapporten.