Image
Randviken köper av Cernera i Borås.
Randviken köper av Cernera i Borås. Bild: Cernera

Randviken köper för 455 miljoner av Cernera

Transaktioner Randviken Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Borås, indirekt genom bolag, från Cernera Fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 455 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras genom egna medel och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering. Tillträdet är villkorat av att Randviken erhåller erforderlig bankfinansiering och beräknas ske 31 mars 2022.
Publicerad den 10 Januari 2022
Annons
Image

Fastigheterna som ingår i Förvärvet är Katrinedal 11, Katrinehill 7 och Maskrosen 19, samtliga belägna i området Katrinedal i centrala Borås. Totalt omfattar Portföljen cirka 22 700 kvadratmeter uthyrningsbar area. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 94 procent och större hyresgäster i Portföljen är Staples Sweden, Kungälvs Rörläggeri, Solar och Caverion.

Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 31,3 miljoner kronor per år med ett bedömt driftnetto om cirka 24,0 miljoner kronor. Den genomsnittliga viktade återstående längden på hyresavtalen uppgår till cirka 2,9 år. Fastigheterna i Portföljen inrymmer huvudsakligen kontorslokaler och samtliga fastigheter är renoverade i närtid.
– Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi att förvärva välbelägna fastigheter av hög kvalitet och med starka hyresgäster. Cernera har gjort ett utmärkt jobb med att utveckla och modernisera byggnaderna och vi är glada över att bli ägare till ett så pass välskött bestånd. I och med detta förvärv stärker vi vår närvaro i Borås och tar oss ytterligare ett steg närmare vår nyligen uppdaterade målsättning om ett fastighetsbestånd värt 20 miljarder kronor innan 2025, säger Gustaf Segerborg, vd för Randviken.
– Transaktionen med Randviken blir vår andra gemensamma affär på kort tid och precis som i den tidigare har dialogen samt samarbetet fungerat väl. Försäljningen av de tre fastigheterna i Borås genomförs främst för att Cernera ska öka investeringstakten i befintlig portfölj och möjliggöra nya förvärv. Vi arbetar målinriktat mot att expandera nationellt och transaktionen skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxt och expansiva satsningar i nya utvecklingsprojekt, säger Lars Angwald, vd för Cernera.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Efter jätteförvärvet – så vill Folksamgruppen fortsätta växa sin fastighetsportfölj

Bolag En av årets största affärer är ett faktum när Folksamgruppen, genom KPA Pension, köper Vasahuset i centrala Stockholm för tre miljarder kronor. Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksamgruppen, berättar för Fastighetssverige om affären, bolagets fastighetsstrategi och var man letar efter nya förvärv.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige