Image
Jesper Göransson, vd för Peab.
Jesper Göransson, vd för Peab. Bild: Peab

Peab delar ut Annehem

Bolag Peabs styrelse har den 19 oktober kallat till extra stämma den 12 november för att aktieägarna ska besluta om dess förslag att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter. Avsikten är att notera B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm under december 2020. Utdelningen motsvarar ett eget kapital om cirka två miljarder kronor.
Publicerad den 20 Oktober 2020

Styrelsen föreslår utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter. Utdelningsration är 1:5, vilket innebär att en aktie i Peab medför rätt till en aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem aktierätter ger rätt till en aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Utdelningen motsvarar ett eget kapital om cirka två miljarder kronor. Nivån på eget kapital och belåningen i Annehem Fastigheter har fastställts baserat på nuvarande fastighetsbestånd samt med beaktande av framtida tillväxt.

Om extra stämman röstar i enlighet med förslaget att dela ut Annehem Fastigheter förväntas avstämningsdagen inträffa i nära samband med noteringen av B-aktierna i Annehem Fastigheter. Styrelsens avsikt är att notering ska ske under december 2020.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan verkligt värde och bokförda värden att resultatföras i Peabs koncernredovisning. Preliminärt uppgår detta till cirka 800 miljoner kronor. Därutöver tillkommer eliminerade byggresultat om cirka 50 miljoner kronor.
– Annehem Fastigheter äger ett attraktivt fastighetsbestånd, huvudsakligen bestående av nybyggda kommersiella fastigheter, och har som separat bolag goda förutsättningar till framtida tillväxt med lönsamhet. Nu fortsätter Annehem Fastigheter och Peab var för sig, att skapa långsiktiga värden för aktieägarna, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ishockeyikonen: "Padeln är överetablerad – det drabbar alla"

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping HV71:s meste, och kanske bäste, spelare genom tiderna har likt många andra profiler gett sig in i padelindustrin. För Fastighetssverige berättar Johan Davidsson om varför han tror att hans Padelcenter kommer klara sig och hur aktörerna behöver tänka för att hitta lönsamhet.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige