Image
Anders Nissen.
Anders Nissen. Bild: Pandox.

Pandox slopar utdelningen: "Dags att tänka framåt"

Bolag Även om Pandox nu börjar skönja en ljusning på horisonten så konstaterar man att hotellmarknadens återhämtning helt beroende av när, och i vilken takt, restriktionerna avvecklas.
Publicerad den 11 Februari 2021

Bolagets siffror oktober–december 2020:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 570 (810) miljoner kronor. Minskningen för jämförbara enheter var 35 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 478 (716) miljoner kronor. Minskningen för jämförbara enheter var 26 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -64 (159) miljoner kronor
• EBITDA uppgick till 378 (834) miljoner kronor
• Cash earnings uppgick till 129 (654) miljoner kronor
• Cash earnings per aktie uppgick till 0,73 (3,72) kronor
• Periodens resultat uppgick till -305 (1 291) miljoner kronor, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -533 miljoner kronor
• Resultat per aktie uppgick till -1,63 (7,30) kronor
• Per 31 december 2020 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 5 221 miljoner kronor, jämfört med 5 348 miljoner kronor per 30 september 2020

Januari–december 2020:
• Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 399 (3 129) miljoner kronor. Minskningen för jämförbara enheter var 32 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 2 018 (2 764) miljoner kronor. Minskningen för jämförbara enheter var 31 procent justerat för valutakurseffekter
• Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -168 (625) miljoner kronor
• EBITDA uppgick till 1 699 (3 231) miljoner kronor
• Cash earnings uppgick till 660 (2 177) miljoner kronor
• Cash earnings per aktie uppgick till 3,64 (12,84) kronor
• Periodens resultat uppgick till -1 408 (2 700) miljoner kronor, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -1 779 miljoner kronor
• Resultat per aktie uppgick till -7,61 (15,91) kronor
• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020

Kommentar från VD Anders Nissen:
– Hotellmarknaden försvagades återigen under fjärde kvartalet på grund av ökad smittspridning och nya restriktioner. Sammantaget minskade såväl Pandox totala intäkter som driftnetto i kvartalet med 53 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Med stöd av återkommande intäkter från kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning samt god kostnadskontroll i Operatörs-verksamhet, uppgick EBITDA och resultat före värdeförändringar till 378 miljoner kronor respektive 62 MSEK. Pandox finansiella ställning är stark med en belåningsgrad om 48,7 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 5 221 miljoner kronor per 31 december 2020.

Pandox arbetar strukturerat med tre områden i det svåra läge som covid-19 skapat:Respond – Åtgärder för att motverka den akuta krisen
Restart – Planera för återhämtning
Reinvent – Skapa insikt om hur hotellmarknaden kommer att förändras

– Respond är en ständig del av Pandox vardag, men företagets fokus på Restart har ökat. Vaccinering pågår runt om i världen och hoppet har tänts om att vi äntligen kan få covid-19 under kontroll och att restriktioner därefter gradvis kan avvecklas. Pandox arbetar därför intensivt med att bygga kunskap och insikt om hur hotellmarknadens återhämtning i Europa skulle kunna se ut. Inte minst genom att studera marknader i andra delar av världen, som ligger längre fram i utvecklingen.

– Återhämtningen har varit relativt snabb i hotellmarknader utanför Europa (Kina, Indien, Australien och Nya Zeeland) med en lägre smittspridning, minskade restriktioner och med stöd av en stark inhemsk efterfrågan där vissa inhemska delmarknader nått beläggningsgrader nästan i paritet med föregående år. Ett tydligt mönster i exempelvis Kina är att en stor del av tidigare inhemsk internationell efterfrågan (outbound) har konverterats till rent inhemsk efterfrågan (inbound) och att inhemska segment nu är större än tidigare. Återhämtningen för internationella destinationer har dock gått trögt.

– Sammantaget stödjer denna utveckling Pandox uppfattning om att de underliggande drivkrafterna för och potentialen i hotellmarknadens återhämtning efter covid-19 är relevanta även i Europa. Det är framförallt restriktioner som håller tillbaka efterfrågan i hotellmarknaden, inte beteendeförändringar. När restriktionerna minskar så ökar efterfrågan och vice versa. Efterfrågan är inhemsk och det är ekonomi-, mellanklass-, resort- och lägenhetshotell i regionala centralorter och attraktiva fritidsdestinationer – enkla att nå med bil eller tåg – som är vinnare. Förlorare är framförallt premiumhotell och stora möteshotell med en internationell profil.

– Rumspriserna är också stabila per segment, men snittpriserna faller på grund av mixeffekter från en lägre andel internationellt resande, färre möten och färre kompressionsnätter.

– Även om vi nu börjar skönja en ljusning på horisonten så är hotellmarknadens återhämtning helt beroende av när, och i vilken takt, restriktionerna avvecklas Det finns en i grunden god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden och dessutom ett stort uppdämt behov av att resa hos både företag och privatpersoner. Baserat på den positiva marknadsutveckling vi såg under sommaren och tidig höst 2020 i Europa, tillsammans med den tydliga förbättring vi nu ser på många stora hotellmarknader utanför Europa, bedöms förutsättningarna för en stark återhämtning på Pandox marknader vara goda när väl restriktionerna lättar.

– På kort sikt förväntas dock en fortsatt låg efterfrågan i hotellmarknaden, vilket betyder att kontrakterade minimihyror och fasta hyror alltjämt förväntas utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter under det första kvartalet Med hänsyn taget till de extraordinära omständigheter som covid-19 medfört föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se

Ämnen

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ola Serneke efter accepten: "Frågorna om Doxa har varit många"

Transaktioner Under måndagen färdigställdes det bud som nu gjort att Doxa har tagit över mer än 90 procent av Serneke Group. Ola Serneke säger till Fastighetssverige att det ska bli kul att komma in i ett nytt och större sammanhang.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige