Image

Oscar löser in befintliga och emitterar nya preferensaktier

Ekonomi/Finansiering Oscar Properties avser att lösa in bolagets befintliga preferensaktier, till ett värde av 175 miljoner kronor. Bolaget avser sedan att emittera nya preferensaktier, till ett värde om 270 miljoner kronor.
Publicerad den 30 Mars 2015

Oscar Properties löser in preferensaktierna för 240 kronor plus upplupen utdelning om 12,67 kronor.

När beskedet kom på måndagen sjönk preferensaktien från 280 till cirka 253 kronor.

De nya preferensaktierna emitteras till en kurs av 253 kronor och ger 20 kronor i årlig utdelning, fördelat på fyra utbetalningar (7,9 procents direktavkastning).

De befintliga preferensaktieägarna får möjlighet att återinvestera sitt inlösenbelopp i en ny preferensaktie.

Oscar Properties avser också att genomföra en fondemission för att öka likviditeten i aktien. Befintliga stamaktieägare erhåller en ny preferensaktie för varje innehav av tvåhundra (200) stamaktier, motsvarande ett totalt värde om cirka 35,5 miljoner kronor.

Det officiella beslutet förväntas tas av årsstämman den 17 april.

De befintliga preferensaktierna har varit en förhållandevis dyr och kortsiktig finansieringslösning för Oscar Properties. Från 2018 skulle utdelningen ha ökats ytterligare. De nya preferensaktierna fungerar på ungefär samma sätt som exempelvis, Sagax, Corems, Balders, Victoria Parks och Amastens.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Därför får Odd Molly ett "nygammalt" bolagsnamn

Bolag Vid en extra bolagsstämma den 22 oktober blev det klart att fastighetsbolaget Odd Molly International ska byta namn till Logistea – ett bekant namn i fastighetskretsar som varit "ledigt" sedan den 29 september då före detta Logistea bytte namn till Athanase Innovation AB. För Fastighetssverige berättar Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman om tankarna bakom namnbytet och den fortsatta vägen framåt för bolaget som nu är ett helt renodlat fastighetsbolag.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY