Image

Newsec: Fortsatt gynnsamma förutsättningar på fastighetsmarknaden

Sverige Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015. Trots historiskt höga fastighetspriser bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.
Publicerad den 16 September 2015
Jakob Pettersson. Bild: Newsec
Jakob Pettersson.

Fastighetsmarknaden har fått ännu mer bränsle i takt med att Riksbanken har fortsatt sänka styrräntan till historiskt låga - 0,35 procent i juli 2015, vilket leder till en ännu mer fördelaktig marknadsmiljö för fastighetssektorn.

- Trots att vi nyligen genomgått en volatil period på världens kapitalmarknad bedömer vi att fastigheter fortsatt kommer att vara ett attraktivt tillgångsslag under överskådlig framtid, detta trots en längre period av stigande fastighetspriser. Räntorna är historiskt låga och det finns ett överskott av likviditet i systemet, Riksbanken kommer dessutom ha svårt att markant förändra penningpolitiken eftersom det skulle hämma tillväxten, säger Jakob Pettersson, Head of Research, Newsec.

Inhemska investerare har dominerat transaktionsmarknaden under året. Det finns dock ett tydligt intresse från utländskt kapital, i synnerhet pensionskapital, för den svenska fastighetsmarknaden eftersom den levererar en bättre riskjusterad avkastning jämfört med andra fastighetsinvesteringar i övriga Europa.

- Vad gäller marknadssegment anser vi att samhällsfastigheter vuxit fram som det mest intressanta området för de mer riskaverta investerarna. Segmentet karaktäriseras av långsiktighet med en stabil direktavkastning i relation till risk. Transaktionerna inom segmentet förväntas öka till följd av att kommunerna blir mer välvilliga till att avyttra delar av det befintliga beståndet, samt att öppna upp för möjligheten att privata bolag står för nybyggnationen av till exempel skolor och äldreboenden, säger Jakob Pettersson, Head of Research, Newsec.

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige