Image
Jakob Pettersson.

Coeli säljer – högt över värdering

Transaktioner Coeli Fastighet I AB har ingått avtal om försäljning av fastigheten Styrmannen 31 i Huddinge till ett underliggande fastighetsvärde om 27,5 miljoner kronor. Försäljningen görs till en nivå som ligger drygt 83 procent över den senaste värderingen. Fastigheten tillträds av köparen omgående.


Fortinova, med Anders Johansson som vd, tar in över 200 miljoner kronor i en riktad emisson från Ica-handlarnas Förbund, med Jakob Pettersson som investeringsansvarig.

Fortinova på väg mot notering

Bolag Fortinova tar in över 200 miljoner kronor från Ica-handlarnas Förbund i en riktad nyemission inför en planerad notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Jakob Pettersson, portfolio manager på Coeli Fastigheter,  berättar om bolagets offensiva planer under 2020.

Coeli suktar efter fastighetsköp med färska fondmiljoner

Bolag Köpsuget är stort hos Coeli Fastigheter – med 800 färska fondmiljoner som ligger och bränner i fickan tror de på ökade investeringsmöjligheter tack vare den senaste tidens utveckling på börsen. Fastighetssverige berättar mer om bolagets strategi och vilka typer av fastigheter de är på jakt efter.


Bengt Kjell och Jakob Pettersson tar plats i Amastens styrelse.

Bengt Kjell till Amastens styrelse

Bolag Amasten har valt in Bengt Kjell och Jakob Pettersson i styrelsen.


Jakob Pettersson.

Coeli köper i Spånga

Transaktioner Coeli Real Estate Fund I AB köper fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga.


Property Partner får förvaltningsuppdrag av Coeli

Bolag Coeli Real Estate ger Property Partner ansvaret för sin kommersiella förvaltning. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Huddinge, Södertälje och Enköping. De uthyrningsbara ytorna omfattar kontor och handel. Uppdraget påbörjades i september och innebär att ansvar för den kommersiella förvaltningen och uthyrningen.


Coeli köper i Haninge

Transaktioner Coeli köper fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge.


Coeli köper av Svenska Handelsfastigheter

Transaktioner Coeli Real Estate Fund I har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje och Styrmannen 31 i Huddinge.


Coeli noterar fond på NGM Nordic

Bolag I dag är den första handelsdagen för Coeli Real Estate Fund I AB på NGM Nordic AIF.


”Något jag velat göra länge”

Karriär Newsecs tidigare analyschef Jakob Pettersson om bakgrunden till att han började på Coeli. För Fastighetssverige berättar han om första tiden och hur kapitalresningen till första fonden går. ”Full fart från dag ett”.


Coeli i fastighetssatsning – tar in profilerat namn

Bolag Bolag inom förmögenhetsrådgivning tar sig an fastighetsinvesteringar. Nu bildas ett förvaltningsteam – här är första pusselbitarna. ”Våra kunder visar ett stort intresse för fastigheter”


Newsec: Helårsvolym 180-190 miljarder

Transaktioner Newsec tror att årets transaktionsvolym kommer att landa på 180-190 miljarder kronor, vilket innebär ett präktigt rekord.


Fastighetsmarknadsdagen Örebro

Investeringsmöjligheter i intressant demografiskt läge

Fastighetsmarknadsdagen Örebro Det kommer behöva investeras mer än 1 500 miljarder kronor i nyproduktion av bostäder och samhällsfastigheter fram till 2030. Samtidigt skapar stora demografiska förändringar (flyktingströmmar, höga födelsetal och åldrande befolkning) utmaningar och möjligheter på fastighetsmarknaden. Om detta kommer Max Barclay, vd Newsec och Jakob Pettersson, analyschef Newsec att berätta på premiärupplagan av Fastighetsmarknadsdagen Örebro den 13 oktober.


Internationella investerare står för 30 procent av transaktionsvolymen

Sverige Internationella investerare har den senaste tiden markant ökat sin andel av den svenska transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter. Under de första elva månaderna 2015 har de fördubblat sin relativa investeringsvolym jämfört med samma period föregående år och står nu för cirka 30 procent av transaktionsvolymen, enligt Newsec. Motsvarande investeringsvolymer från internationella aktörer har inte setts sedan 2008.


Newsec: Fortsatt gynnsamma förutsättningar på fastighetsmarknaden

Sverige Ännu lägre räntenivå, ökad riskvilja, god tillgång till finansiering samt låga vakansrisker gör att direktavkastningskraven för fastigheter har fortsatt sjunka under 2015. Trots historiskt höga fastighetspriser bedömer Newsec att sannolikheten för en kraftig nedjustering av fastighetsvärden är liten den närmsta tiden. Samtidigt förutspås ett nytt rekordår på transaktionsmarkanden 2015.


Newsec rekryterar research-chef

Karriär Newsec har rekryterat en Head of Research, som tidigare har verkat som rådgivare på PWC Real Estate.