Image

På väg mot rekordår

Transaktioner Transaktionsvolymen för årets nio första månader uppgår till 134 miljarder kronor, enligt Cushman & Wakefield. Volymen innebär en ökning med 31 procent jämfört med förra året.
Publicerad den 29 September 2016
Daniel Anderbring. Bild: Cushman & Wakefield
Daniel Anderbring.

Justerat för Castellums förvärv av Norrporten, årets i särklass största fastighetsaffär, så steg transaktionsvolymen med fem procent i jämförelse med 2015.

- Med största sannolikhet blir 2016 ännu ett mycket starkt år för den svenska transaktionsmarknaden med en likviditet som ligger kvar i Europatopp. Under de senaste tio åren så har det fjärde kvartalet typiskt varit årets mest aktiva. Under detta kvartal så har det som lägst genomförts transaktioner för drygt 20 miljarder kronor och som högst cirka 70 miljarder kronor. I genomsnitt de senaste tio åren, så har transaktioner för 39 miljarder kronor genomförts sista kvartalet. Skulle detta genomsnitt gälla även under årets fjärde kvartal, så får vi en rekordomsättning men även med ett utfall kring tioårslägsta skulle helåret 2016 summeras till drygt 150 miljarder kronor vilket blir ett av de bästa transaktionsåren, säger Daniel Anderbring, Head of Research på Cushman & Wakefield i Sverige.

Institutionella investerare och onoterade fastighetsbolag stod för den största aktivitetsökningen under niomånadersperioden. Totalt förvärvade de fastigheter för drygt 20 miljarder kronor mer, jämfört med samma period 2015. Det blir en ökning i förvärvsvolymen för dessa kategorier med drygt 50 procent.

Transaktionsmixen präglades av en stor andel bostäder och kontor, det sistnämnda mycket som en konsekvens av Norrporten-försäljningen. Flerbostadshus utgjorde 30 procent av totalvolymen eller drygt 40 miljarder kronor. Det är en ökning med 60 procent i jämförelse med samma period 2015. En mindre men snabbt växande kategori utgörs av hotellfastigheter där aktiviteten mer än dubblerats, jämfört med samma period 2015. Även handelsfastigheter har varit ett aktivt segment med en omsättning som efter årets tre första kvartal är snudd på lika stor som under hela 2015.

Svenska investerare flyttade fram positionerna och stod för nära 87 procent av förvärvsvolymen under de tre första kvartalen. Bland de internationella köparna syntes främst aktörer baserade i Storbritannien samt schweiziska Partners Group som genomfört två större förvärv under året.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Cushman & Wakefield på Branschguiden

Cushman & Wakefield är ett ledande globalt fastighetsrådgivningsföretag som genom att omsätta idéer i handling, levererar betydande värde till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Cushman & Wakefield är bland de största fastighetstjänsteföretagen med 51 000 anställda på cirka 400 kontor i 70 länder. Under 2018 hade företaget en omsättning på 8,2 miljarder USD och ett tjänsteutbud som omfattar property-, facilities- och project management, uthyrning, capital markets, värdering och andra tjänster. För mer information, besök www.cushmanwakefield.om eller följ @Cus...

Läs mer om Cushman & Wakefield på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Pilotprojektets slutsats: Si och så med byggaktörsdrivna detaljplaner

Bygg/Arkitektur Stadsbyggnadsnämnden har i budget för 2020 och 2023 fått i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva och utvärdera så kallade byggaktörsdrivna planprocesser. Slutsatserna har nu presenterats i ett utlåtande av stadsbyggnadskontoret, och man kan konstatera att det är högt och lågt i fynden från de tre pilotprojekten som staden använt sig av. Fastighetssverige berättar mer.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige