Image

Mer än 600 transaktioner under 2015

Transaktioner Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till 151 miljarder kronor under 2015, enligt Savills, 12 miljarder lägre än under 2014. Antalet transaktioner var däremot rekordhögt – mer än 600 transaktioner med ett underliggande värde om minst 25 miljoner kronor genomfördes.
Publicerad den 7 Januari 2016
Peter Wiman.jpg Bild: Savills
Peter Wiman.jpg Fredrik Östberg. Bild: Savills
Fredrik Östberg.

Transaktionsvolymen är väl jämförbar med de mycket starka åren före 2008 års finanskris och ligger väl över det historiska genomsnittet – en god indikator på att fastighetsmarknaden befinner sig i ett mycket starkt marknadsläge, menar Savills.

- Intresset för fastighetsinvesteringar av alla typer är urstarkt och det är sannolikt att 2015 kunde ha blivit ett rekordår även volymmässigt om fler fastighetsägare hade varit intresserade av att sälja. Vår bedömning är att efterfrågan vida överstiger utbudet, vilket innebär att vi har en fortsatt positiv syn på fastighetsmarknaden under det kommande året, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Intresset från de utländska aktörerna är fortsatt ökande och under 2015 förvärvade de utländska investerarna fastigheter till ett värde om totalt nästan 32 miljarder, vilket var en ökning om strax under tio procent jämfört med föregående år. Därmed har förvärvsvolymerna från de utländska aktörerna ökat kontinuerligt sedan bottennoteringen 2009.

- Den nordiska marknaden har blivit alltmer likvid och svenska investerare förvärvar i våra grannländer och nordiska aktörers förvärv i Sverige har fortsatt att öka. Kapitalinflödet från de utomeuropeiska aktörerna har ökat kraftigt under det gångna året och vi förväntar oss ett starkt köparintresse från internationella aktörer under 2016, säger Savills transaktionschef Fredrik Östberg.

Transaktionsvolymerna har varit starka inom samtliga delsegment, men avseende handelsfastigheter noteras den högsta volymen sedan åren innan finanskrisen och antalet transaktioner inom handelssegmentet var en rekordnotering. Inom segmentet stod volymhandelsfastigheter för den största ökningen och omsatte nära nio miljarder kronor, vilket var en rekordnotering.

Avkastningskraven har fortsatt ned under året och vissa segment har nått rekordlåga nivåer och nedgången har skett inom samtliga delsegment och geografiska marknader.

- Trots att avkastningskraven är på historiskt låga nivåer bedöms fastigheter vara ett intressant placeringsalternativ, inte minst i en jämförelse med avkastningen som statspapper erbjuder. Det låga ränteläget och en god tillgång på eget och lånat kapital ger förutsättningar för en fortsatt attraktiv riskjusterad avkastning på fastigheter, säger Fredrik Östberg.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Savills Sweden AB på Branschguiden

Savills är en av världens ledande fastighetsrådgivare med 39 000 anställda och över 600 kontor i 70 länder runt om i världen. I Sverige tillhandahåller Savills bred expertis till både lokala och internationella kunder. Vi erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, värdering, analys, uthyrning, hyresgästrådgivning, fastighetsförvaltning, fastighetsservice samt projekt.

Läs mer på savills.se

Läs mer om Savills Sweden AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige