Image

NAI Svefa: Sverige redo för privata infrastrukturinvesteringar

Sverige Den nya versionen av NAI Svefas rapport ”Svensk Fastighetsmarknad” fokuserar på infrastruktur. - Sverige är redo för en öppnare marknad för investeringar i infrastruktur. Om det offentliga skulle vilja samverka med privata aktörer råder det inte brist på aktörer som har kommunicerat ett intresse för att investera i infrastruktur med allt från specialinriktade infrastrukturfonder till institutionella förvaltare och renodlade bygg- och fastighetsbolag säger Åsa Henninge, analyschef på NAI Svefa.
Publicerad den 19 September 2013
Åsa Henninge. Bild: NAI Svefa
Åsa Henninge.

NAI Svefa menar att Sverige halkar efter i satsning på infrastruktur. Trots finanspolitiska satsningar på infrastruktur blir det nationella systemet och den nationella budgeten begränsande och lokala infrastruktursatsningar uteblir till följd av att de prioriteras bort i den nationella planeringen. Ett decentraliserat system med privata investerare skulle kunna möjliggöra mer pengar till infrastruktur och fler lokala infrastruktursatsningar, menar NAI Svefa.

Ett alternativ för Sverige kan vara att låta pensionskapitalet och AP-fonderna
investera i och äga infrastruktur. AP-fonderna har tillsammans med andra
institutionella aktörer under de senaste åren ökat sina innehav av fastigheter betydligt. Den relativt stabila och till viss del inflationsskyddade avkastningen som fastigheter ger utgör en bra komponent i pensionsfonders investeringsportfölj.

- Social infrastruktur har lockat till investeringar och steget till att äga transportinfrastruktur bör inte vara så stort. Redan idag har AP-fonderna indirekta
placeringar via så kallade infrastrukturfonder säger Åsa Henninge.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY