Image
NP3:s vd, Andreas Wahlén.
NP3:s vd, Andreas Wahlén. Bild: Kristoffer Lönnå

Minskat förvaltningsresultat för NP3

Bolag Förvaltningsresultatet för 2023 uppgick till 745 miljoner kronor (785), vilket är i paritet med bolagets tidigare lämnade prognos. För fjärde kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 175 miljoner kronor (184). Resultatet är en minskning med 5 respektive 4 procent i jämförelse med föregående år.
Publicerad den 9 Februari 2024

Minskningen av förvaltningsresultatet härleds till högre räntekostnader. Förvaltningsresultatet per stamaktie för året uppgick till 11,76 kronor (13,00), en minskning med 10 procent.

För året ökade hyresintäkterna med 16 procent och driftöverskottet med 18 procent. Trots att kassaflödet från fastigheterna stärks med 18 procent under 2023 har det skett en nominell nedskrivning på fastighetsbeståndet. Detta till följd av att avkastningskraven ökat från 6,71 procent till 7,12 procent. Det är med andra ord en nedskrivning för 2023 med 6 procent av fastigheternas marknadsvärde, vilket motsvarar 1 120 miljoner kronor. Det ökade driftöverskottet har dock minskat effekten på nedskrivningen med 744 miljoner kronor.

– För 2024 ser vi intressanta möjligheter men är fortsatt återhållsamma till dess vi ser en mer långsiktigt stabil kapitalmarknad. Våra investeringar kommer även initialt under 2024 ske i vårt eget fastighetsbestånd, främst genom hyresgästanpassningar, energiprojekt och nyproduktion på egen mark, där vi idag får den högsta riskjusterade avkastningen. Vi har idag nyproduktionsprojekt som ger mellan 8 och 10 procents direktavkastning då vi bygger på egen mark. NP3 kommer dock även att utvärdera transaktioner i våra marknader och vi kommer kunna agera om vi ser rätt förutsättningar. NP3 skall över tid vara ett tillväxtbolag med målsättningen att öka vårt förvaltningsresultat per stamaktie med minst 12 procent till bibehållen eller lägre finansiell risk, skriver vd Andreas Wahlén i rapporten.

Januari - december
Hyresintäkterna ökade med 16 % till 1 797 mkr (1 551).
Driftöverskottet ökade med 18 % till 1 353 mkr (1 149).
Förvaltningsresultatet minskade med 5 % till 745 mkr (785). Förvaltningsresultatet per stamaktie minskade med 10 % till 11,76 kr (13,00).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -372 mkr (341).
Årets resultat efter skatt uppgick till -61 mkr (1 244) vilket motsvarar -2,43 kr/stamaktie (21,04).
Årets nettoinvesteringar uppgick till 715 mkr (2 342) varav 408 mkr (1 662) avsåg förvärv av fastigheter, 451 mkr (602) investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnationer och -128 mkr (214) avsåg förändringar i innehav av intresseföretag och joint venture.

Oktober – december
Hyresintäkterna ökade med 14 % till 464 mkr (408).
Driftöverskottet ökade med 13 % till 346 mkr (306).
Förvaltningsresultatet minskade med 4 % till 175 mkr (184). Förvaltningsresultatet per stamaktie minskade med 10 % till 2,72 kr (3,01).
Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 34 mkr (-84).
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -140 mkr (53) vilket motsvarar -2,71 kr/stamaktie (0,45).
Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 147 mkr (282) varav 91 mkr (118) avsåg förvärv av fastigheter, 181 mkr (127) investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnationer och -110 mkr (45) avsåg förändringar i innehav av intresseföretag och joint venture.

- Redaktionen
red@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Så ställer sig NCC till planerna på Oceanas återuppbyggnad

Bolag För en vecka sedan slog drömmarna om en vattenpark i Göteborg till sommaren i spillror. En brand bröt ut i Lisebergs kommande satsning Oceana, där NCC stod för uppbyggnaden. Nu finns beslut från Lisebergs styrelse att ur askan på nytt låta uppföra den över 13 000 kvadratmeter stora byggnaden.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige