Image
Orminge Centrum.
Orminge Centrum. Bild: Nacka kommun

Magnolia Bostad förvärvar mark av Rikshem

Transaktioner Magnolia Bostad har tecknat avtal om förvärv av delar av fastigheten Orminge 46:1 i Orminge centrum, Nacka kommun, omfattande cirka 10 400 kvm BTA. I direkt anslutning till marken har Magnolia Bostad sedan tidigare även ett markreservationsavtal om 4 700 kvm BTA. På fastigheterna planerar Magnolia Bostad att utveckla cirka 200 boenden och 72 vårdboenden.
Publicerad den 30 September 2019

Förvärvet sker i två separata bolagsaffärer och säljare är Rikshem. Affärerna är villkorade av att bland annat detaljplan vinner laga kraft, vilket bedöms ske under 2020 och 2021.

Fastigheterna har ett attraktivt läge med Orminge centrum som närmsta granne, goda kommunikationer och närhet till gröna rekreationsområden.
Magnolia Bostad äger och förvaltar sedan tidigare fastigheten Orminge 52:1 som är belägen i anslutning till fastigheterna.

Orminge 52:1 omfattar i dagsläget kontor, handel och restauranger och Magnolia Bostad planerar här att framöver utveckla boenden.

I och med förvärvet från Rikshem är Magnolia Bostad en av de största utvecklarna i planprogrammet för Orminge centrum.

– Vi ser fram emot utvecklingen av Orminge centrum. Genom att avyttra delar av fastigheten möjliggör vi för Magnolia Bostad att uppföra fler bostäder och ett vårdboende parallellt med det vi själva ska utveckla när väl detaljplanen vunnit laga kraft, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem.

- Anthon Näsström
anthon@fastighetssverige.se

Ämnen

Rikshem AB på Branschguiden

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se

Läs mer om Rikshem AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Så blir Rånes framtid efter Amastens ledningsrockad

Bolag SBB har beslutat om den framtida ledningen för Amasten och valt att ersätta Mikael Rånes med Lars Thagesson som vd. Mikael Rånes berättar själv för Fastighetssverige hur den närmaste framtiden blir.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY