Image
Joachim Kuylenstierna.
Joachim Kuylenstierna. Bild: Fastator

Kuylenstierna: "Börsens mest undervärderade aktie"

Bolag Fastators substansvärde är uppe i 110,4 kronor per aktie i Q3-rapporten. Vd Joachim Kuylenstierna menar att det nynoterade innehavsbolaget Offentliga Hus är börsens mest undervärderade aktie.
Publicerad den 5 November 2020

Kvartalet juli-september
Omsättning, MSEK 55,8 (68,2)
Periodens resultat, MSEK 66,1 (99,0)
Avkastning på eget kapital, % 4,2 (9,0)
Soliditet, % 46,8% (36,6)
Substansvärde, MSEK 1 701,1 (1201,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 110,4 (80,4)

Perioden januari-september
Omsättning, MSEK 188,8 (145,8)
Periodens resultat, MSEK 153,7 (241,2)
Avkastning på eget kapital, % 10,1 (23,4)
Soliditet, % 46,8 (36,6)
Substansvärde, MSEK 1 701,1 (1 201,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 110,4 (80,4)

Vd Joachim Kuylenstierna:
– Många av aktieägarna i Fastator har varit ägare för att få en del av Offentliga Hus tillväxt. Nu är Offentliga Hus noterat, nu är det gjort, dock kommer vi att behålla vårt stora aktieinnehav (28,1%) för en långsiktig värdeutveckling. Jag tycker att det är stockholmsbörsens mest undervärderade aktie. Med en erfaren VD och ledning samt en kassa på ca 1,1 miljard kronor, 9 miljarder kronor i balansomslutning, drygt 400 miljoner kronor i driftnetto per år, där 80% av intäkterna kommer från den offentliga sektorn, är det bara att följa med! Glöm inte att även titta på Offentliga Hus Q3-rapport.

– Fastators fokus ligger nu på att bygga upp våra övriga bolag. Jag ställer upp dom utan inbördes ordning, detta för att ni lättare ska kunna följa oss framgent.

– Point Properties. Med en aktiv styrelse och Magnus Åkesson som ny VD. En riktig superrekrytering. Så håll i er, här finns det tillväxt! Se mer på www.pointproperties.se.

– Nordic PM. PM betyder, Property Management, dvs förvaltning av fastigheter till våra innehavsbolag och många andra noterade bolag och fastighetsfonder. Med Jeanette Öhrn som VD växer och sysselsätter Nordic PM idag ca 100 personer.

– Industriparken (fd Industrisamhället). Med Joakim Orthén som VD, och med Leif Östling som pådrivande styrelseordförande växer detta bolag. Inom två år kommer bolaget vara lika stort som Offentliga Hus är idag. Industriparken har nu en balansomslutning på ca 1,4 miljarder kronor, inklusive avtalade förvärv. Med utveckling av befintlig portfölj samt förvärv kryddat med trading av fastigheter, kommer detta bolag ge ett starkt kassaflöde och hög utväxling till aktieägarna.

– Studentbostäder i Sverige . Numera på väg att bli noterat. Detta bolag kommer att växa så det knakar. Vi kommer vara aktiva ägare med 19,9% av kapitalet i det noterade bolaget.

– Kassa. Kassa är ju inget bolag i sig, men en viktig nämnare när man ska få bolag att växa. I skrivande stund har vi likvida medel om över 500 miljoner kronor. Utöver detta har vi ytterligare 200 miljoner kronor mer i ramutrymme på vår befintliga obligation. Så därmed har vi mycket torrt krut i bössan!

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastator på Branschguiden

Som det enda fastighetsnischade investmentbolaget på aktiemarknaden ger Fastator investerare och sparare en unik tillgång till fastighetssektorn som investeringsobjekt. Vårt spektrum av fastighetsrelaterade verksamheter skapar en bred portfölj, där investerare får möjligheten att exponeras mot flera olika delsegment på fastighetsmarknaden och samtidigt ta del av värdeutvecklingen i sektorn som helhet.
Fastators affärsidé är att bygga värde genom att starta och initialt driva bolag inom fastighetsrelaterade segment där vi ser goda tillväxtmöjligheter. Vi tar ett aktivt ägarska...

Läs mer om Fastator på Branschguiden

Annons Image
Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Roger Akelius: "Leiv behövs hos SBB"

Bolag För Fastighetssverige kommenterar Akelius grundare Roger Akelius fredagens stora bomb i fastighetsbranschen – att Ilija Batljan avgår som vd för SBB och ersätts av Akelius CFO Leiv Synnes.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige