Image

Kungsleden storsäljer till Hemfosa- och Sagax-JV

Transaktioner Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet till prioriterade tillväxtmarknader och avyttrar 16 fastigheter för 427 miljoner kronor till Söderport, ett joint venture mellan Hemfosa och Sagax. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på 102 000 kvadratmeter.
Publicerad den 28 Februari 2017

Hemfosas joint venture Söderport, vilket Hemfosa äger till lika delar med AB Sagax förvärvar 15 fastigheter för 352 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 82 000 kvadratmeter bestående av lokaler för produktion och lager.

Av investeringen är 60 procent hänförlig till åtta fastigheter i Stockholmsområdet. Övriga fastigheter är belägna i mellersta och norra Sverige. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Hyresavtalens återstående löptid uppgår till 4,6 år. Den initiala direktavkastningen beräknas till 7,5 procent.

I tillägg till ovanstående förvärvar Söderport en fastighet som omedelbart vidareförsäljs utan resultateffekt.

Fastigheterna förvärvas från Kungsleden AB. Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2017.

I samband med frånträdet lämnar Kungsleden kommunerna Kumla, Filipstad, Kungsör, Sandviken, Arboga, Piteå och Sigtuna.

Kungsleden fortsätter att fokusera fastighetsportföljen till utvalda tillväxtorter och koncentrerar sin geografiska närvaro till 28 från 34 kommuner utanför storstadsregionerna.

Avyttringarna är ett led i Kungsledens strategi att koncentrera beståndet till utvalda tillväxtmarknader där ett av målen för 2016-2017 är att avyttra fastigheter för två miljarder kronor. Kungsleden är på väg att nå målet och har efter denna försäljning avyttrat fastigheter för över en miljard kronor.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om drygt 102 000 kvadratmeter och underliggande fastighetsvärde i försäljningen uppgår till 427 miljoner kronor.

Frånträde sker under första kvartalet 2017.

Följande 16 fastigheter ingår i affären mellan Kungsleden och Söderport Fastigheter:
• Arboga Bälgen 9
• Kumla Oxen 11
• Kungsör Armaturen 10
• Piteå Öjebyn 119:1
• Sandviken Murängen 2
• Sandviken Åttersta 6:28
• Filipstad Mejeriet 17
• Filipstad Mejeriet 18
• Sigtuna Märsta 14:1
• Stockholm Solkraften 17 & 18
• Tyresö Bagaren 9
• Tyresö Fotografen 1
• Tyresö Kopparen 8
• Tyresö Kopparen 9
• Tyresö Kopparen 14

Tidigare under året har Kungsleden därutöver tecknat avtal om försäljning av fastigheten Helsingborg Adolfsberg Västra 10 till ett försäljningspris om 7 miljoner kronor. Försäljningspriset ligger i nivå med bokfört värde och fastigheten kommer att frånträdas i april 2017.

CBRE har varit säljarens rådgivare.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Kungsleden på Branschguiden

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva, hållbara och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner.

En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large C...

Läs mer om Kungsleden på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Dystra siffran blottar mager start för finska transaktionsåret

Bolag Den finska transaktionsmarknaden började sakta in under Q3 2022 och hittills under 2023 har aktiviteten varit skral med en transaktonsvolym på ynka 300 miljoner euro, drygt tre miljarder kronor. För helåret 2022 nådde den finska marknaden upp i en volym på 7,2 miljarder euro. Hanna Kaleva på KTI berättar mer om det finska fastighetsåret 2022 och utsikterna för 2023.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige