Image
Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.
Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo. Bild: Klarabo

Klarabo miljardköper av Trelleborgshem

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal med kommunala Trelleborgshem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka en miljard kronor. I samband med förvärvet tar Klarabo in 330 miljoner kronor genom en nyemission.
Publicerad den 16 Juni 2020

Beståndet uppfördes till stor del under 1940–60 talen och omfattar knappt 67 400 kvadratmeter uthyrbar area till ett hyresvärde om cirka 74,5 miljoner kronor.

Beståndet utgörs till cirka 75 procent av bostäder där samtliga bostäder är uthyrda. Den kommersiella ytan förhyrs till 90 procent av offentlig verksamhet med en genomsnittlig viktad löptid om 6,3 år.

– Jag är glad att kunna välkomna våra nya hyresgäster i Trelleborg till Klarabo. Genom förvärvet blir Klarabo den största privata hyresvärden i Trelleborg. Samtidigt blir Klarabo väsentligt större vilket gör oss till en än mer intressant motpart inför vår fortsatta tillväxtresa, säger Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Trelleborg är en attraktiv tillväxtort med stora pågående stadsutvecklingsprojekt inom infrastruktur och näringsliv, inklusive flytt av färjeterminalen. Goda tågförbindelser med Malmö och Köpenhamn samt närhet till två flygplatser bidrar till att göra Trelleborg attraktivt.

– Vi är glada över att kunna sälja till Klarabo som har visat en tydlig vilja att satsa i Trelleborg. Med Klarabo får vi en ägare som tar ett långsiktigt ansvar för både drift och skötsel, men samtidigt också för den fortsatta kontakten med hyresgästerna, säger Pia Jönsson, vd på TrelleborgsHem.
Klarabo avser att etablera ett förvaltningskontor i Trelleborg som får ansvar för att förvalta hela Klarabos bestånd i Skåne. Klarabo äger sedan tidigare ett knappt hundratal bostäder i Trelleborg och är väl införstått med lokala förhållanden.

– Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Trelleborgs kommun. Med ett helhetsperspektiv är Klarabos ambition att långsiktigt kunna ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar för alla våra bostadsområden. Allt i syfte att skapa trevliga och attraktiva bostadsområden som vi är stolta över, säger Andreas Morfiadakis.

KlaraBo finansierar affären genom den nyligen genomförda nyemissionen, banklån samt eget kapital. Transaktionen innehåller inga finansieringsvillkor. Tillträde sker den 1 juli.

Efter förvärvet hel- eller deläger samt förvaltar Klarabo sammanlagt 2 680 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler över hela landet, motsvarande cirka 208 000 kvadratmeter. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

Advokatfirman Lindahl har varit legal och skattejuridisk rådgivare i affären.

Klarabo har tagit in 328 miljoner kronor genom en nyemission till främst befintliga aktieägare. Emissionslikviden säkerställer fortsatt tillväxt inom nyproduktion av hyresrätter, förvärv av förvaltningsfastigheter samt fortsatt förädling av befintligt fastighetsbestånd.

Då den ursprungliga nyemissionen övertecknades valde styrelsen att utnyttja ett befintligt bemyndigande om nyemission för att tillmötesgå det stora intresset.

– Att vi på egen hand lyckas genomföra en relativt stor nyemission i det här marknadsklimatet visar att vi har ett solitt förtroende i ägarkretsen vilket är oerhört glädjande. I samband med emissionen har några få nya kapitalstarka externa aktieägare tillkommit som kan stötta bolaget framgent, säger Andreas Morfiadakis.

– Emissionen syftar till att finansiera fortsatt tillväxt inom vår nyproduktion av hyresrätter, förvärv av förvaltningsfastigheter samt förädling av befintliga fastigheter. Vi ser fortsatt intressanta förvärvsmöjligheter, tillägger Andreas Morfiadakis.

Klarabo har ett 40-tal aktieägare. Flera av Klarabos större ägare har varit eller är verksamma inom finans- och fastighetsbranschen. Till de större ägarna hör Pensionskassan SHB Försäkringsförening. Genom nyemissionen har bland andra investmentbolaget Investment AB Spiltan tillkommit som nya ägare med sin långsiktiga investeringshorisont.

Då Klarabo långsiktigt ser goda tillväxtmöjligheter har bolaget i syfte att finansiera fortsatt tillväxt börjat förbereda en ägarspridning där notering 2021–2022 är ett alternativ.

Klarabo hel- eller deläger samt förvaltar sammanlagt cirka 1 820 hyreslägenheter. Därtill har bolaget byggrätter motsvarande över 1 000 lägenheter i olika planskeden.

Svefa har agerat rådgivare till säljaren Trelleborgshem.

– Det har varit ett stort intresse från marknaden vilket är ett gott betyg för Trelleborg som stad samt understryker det stora intresse för bostadsfastigheter i regionstäder som vi upplever i våra dagliga kontakter med marknaden, säger Mikael Gustafsson som varit projektledare för transaktionen för Svefa.

Enckell Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Trelleborgshem.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Svefa på Branschguiden

Oavsett om din verksamhet finns inom det privata eller offentliga, på bebyggda, obebyggda fastigheter kan vi med marknadens bredaste spetskompetens göra den mer framgångsrik. Vår rådgivning utgår från en helhetssyn på din verksamhet och följer en tydlig process. Det gör att vi kan sätta varje uppdrag i ett sammanhang och engagera kompetenser som tillsammans gör helheten mer värd än dess delar.

Som en av Sveriges största fastighetskonsulter har vi valt att finnas på 18 orter i Sverige eftersom vi vet att de bästa lösningarna skapas nära kunden. Vårt löfte "Kompetens som ...

Läs mer om Svefa på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Sannolikt med sprickande bostadsbubbla: "Politiken måste desarmera krisen"

Bostäder Hur måste eller bör bostadspolitiken förändras och vad är solidarisk bostadspolitik? Det har en grupp på sex forskare har kartlagt i boken "Kris i bostadsfrågan". Fastighetssverige ringde upp en av forskarna för att höra vad de kommit fram till.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige