Image
Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo köper byggrätt i Trelleborg

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal med Trelleborgshem om förvärv av en byggrätt i östra Trelleborg. Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 25 lägenheter där byggstart förväntas i 2021.


Ilija Batljan.

SBB köper äldreboende i Trelleborg

Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden förvärvar fastigheten Trelleborg Vallgraven 2 från kommunalt ägda TrelleborgsHem för ett överenskommet fastighetsvärde om 215,7 miljoner kronor.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo miljardköper av Trelleborgshem

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal med kommunala Trelleborgshem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka en miljard kronor. I samband med förvärvet tar Klarabo in 330 miljoner kronor genom en nyemission.


Klarabo köper av Trelleborgshem

Transaktioner Klarabo har förvärvat hyresfastigheter av Trelleborgshem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter i välskötta fastigheter byggda i slutet av 1960-talet.


NCC bygger 100 lägenheter åt Trelleborgshem

Bygg/Arkitektur NCC kommer på totalentreprenad för Trelleborgshem att bygga två flerfamiljshus med totalt cirka 100 hyreslägenheter och butikslokaler på gamla bryggeritomten i centrala Trelleborg. Ordervärdet uppgår till cirka 130 miljoner kronor.


NCC bygger hyresrätter i Trelleborg

Bygg/Arkitektur I Kvarter Innerstaden i Trelleborg bygger NCC två bostadshus, sex respektive sju vångar höga, om totalt 59 hyresrätter.


Navet tecknar ramavtal med Trelleborgshem

Bolag Navet tecknar ramavtal med Trelleborgshem avseende fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering inklusive strategisk transaktionsrådgivning.


NCC bygger 133 hyresrätter i Trelleborg

Bygg/Arkitektur NCC bygger 133 nya hyresrätter för Trelleborgshem. Det är stadens största satsning på hyresrätter sedan miljonprogrammet och de är upphandlade inom Sabo-avtalet, som ska ge Sverige fler hyresrätter. Först ut är två hus med 74 lägenheter. Ordern är värd 126 miljoner kronor.


Ny vd för Trelleborgshem

Karriär Pia Jönsson tillträder som ny vd för Trelleborgshem den 1 juni 2013.