Image
Andreas Morfiadakis.

"Viktigare än att krama ut en extra krona"

Bolag Andreas Morfiadakis om Klarabos första månad på börsen; om IPO-kursen (sattes den för lågt?), vilka som var säljare i Umeåaffären – och den fortsatta expansionen i norr. "Som alla andra tittar vi på Skellefteå."


Andreas Morfiadakis.

Klarabo köper 126 hyreslägenheter i Umeå

Transaktioner Klarabo förvärvar en bostadsportfölj i Umeå om sammanlagt 126 hyreslägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 175 miljoner kronor. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 8 700 kvadratmeter och beståndet tillträds i dag.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo skapar ytterligare hyresrätter i Helsingborg

Bostäder Klarabo har fattat beslut om att bygga 16 nya vindslägenheter i sitt bostadsbestånd i Tågaborg i Helsingborg. Byggprojektet innebär att antalet hyreslägenheter i beståndet ökar med drygt 20 procent till drygt 90 lägenheter totalt.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo köper för att konvertera

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal om förvärv av en tomställd projektfastighet som tidigare tjänat som vårdboende i centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 28 miljoner kronor och syftet är att konvertera fastigheten till bostäder.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo amorterar – stärker balansräkningen

Bolag Klarabo har amorterat drygt 360 miljoner kronor på utestående säljarreverser, vilket motsvarar cirka nio procent av bolagets totala lånestock per utgången av tredje kvartalet. Genom att minska skuldsättningen, inte minst på säljarreverser som har högre lånemarginal än traditionell bankfinansiering, stärker bolaget sina möjligheter att vara fortsatt aktivt på förvärvsmarknaden, såväl avseende befintliga bostadsbestånd som marktillgångar.


Klarabo, med Andreas Morfiadakis som vd, gör sin första handelsdag på börsen i dag.

Succéöppning för Klarabo – upp över 40 procent

Bolag 38 000 privatpersoner och institutioner anmälde intresse – 5 000 fick teckna. Klarabos erbjudande blev kraftigt övertecknat och handeln i aktien inleddes på torsdagsmorgonen. Några minuter efter öppning handlas aktien över 50 kronor, att jämföra med teckningskursen på 35 kronor.


Andreas Morfiadakis och hans Klarabo gör sin första börsdag på torsdag.

"Vi lärde oss läxan förra gången"

Bolag Hur påverkas noteringsaktuella Klarabo av de borttagna investeringsstöden? Vd Andreas Morfiadakis ger sin bild.


Andreas Morfiadakis och hans Klarabo kommer att noteras någon gång under den första hälften av december 2021.

Så ska Klarabo öka utmanartakten efter noteringen

Bolag Klarabo med Andreas Morfiadakis i spetsen blir ett noterat bolag i december och kliver in på mid cap-listan. För Fastighetssverige berättar vd:n mer om börsens betydelse för bolagets tillväxt, varför man fortsatt kommer undvika de största städerna och hur han ser på fastighetssegmentets höga premievärderingar.


Andreas Morfidiakis och hans Klarabo ska snart börsnoteras.

Klarabo till börsen

Bolag Klarabo, en förvaltare och utvecklare av hyresrätter i hela Sverige, ska genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq. I samband med noteringen avser bolaget att genomföra ett erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utomlands, bestående av nyemitterade B-aktier i KlaraBo om 750 miljoner kronor exklusive eventuell övertilldelningsoption.


Klarabo, med Andreas Morfiadakis som vd, och Obos, med Anders Bolltoft som affärsutvecklare, utvecklar det gamla fängelset i Kristianstad.

Obos och Klarabo utvecklar bostäder på gamla fängelset i Kristianstad

Bygg/Arkitektur Obos och Klarabo utvecklar det gamla fängelset i Kristianstad. Obos bygger 80 bostadsrätter och Klarabo 95 hyreslägenheter.


Andreas Morfiadakis Klarabo går samman med Kuststaden, med grundaren Patrick Johansson och vd Magnus Johansson.

Bildar sexmiljardersbolag – siktar på börsen

Bolag Siktar på notering i slutet av året eller i början av 2022. Ambitionen är att bli ett av landets största noterade bostadsfastighetsbolag.


Andreas Morfiadakis.

Klarabo sätter nya mål och ny strategi inför börsnotering

Bolag Styrelsen i Klarabo har fastställt nya mål och en uppdaterad strategi med fokus på tillväxt och värdeskapande åtgärder. De nya målen ska ses i ljuset av den börsnotering som planeras ske i slutet av 2021 eller i början av 2022.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo köper byggrätt i Trelleborg

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal med Trelleborgshem om förvärv av en byggrätt i östra Trelleborg. Byggrätten möjliggör uppförande av drygt 25 lägenheter där byggstart förväntas i 2021.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo miljardköper av Trelleborgshem

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal med kommunala Trelleborgshem om förvärv av 27 fastigheter med 807 hyreslägenheter samt tillhörande lokaler. Förvärvet görs till ett underliggande fastighetsvärde om cirka en miljard kronor. I samband med förvärvet tar Klarabo in 330 miljoner kronor genom en nyemission.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo bygger drygt 70 hyreslägenheter i Höör och Lunds kommuner

Transaktioner KlaraBo avser uppföra cirka 45 hyreslägenheter i Höör efter att ha ingått ett förvärvsavtal med kommunen avseende en fastighet vid järnvägsstationen i centrala Höör. I Lunds kommun har Klarabo fått en markanvisning för uppförande av ett 20-tal hyreslägenheter.


Andreas Morfiadakis, vd för Klarabo.

Klarabo köper i centrala Helsingborg

Transaktioner Klarabo har tecknat avtal om att förvärva 74 hyreslägenheter i Tågaborg i centrala Helsingborg. Beståndet uppfördes i början av 1950-talet och omfattar knappt 5 100 kvadratmeter uthyrningsbar area till ett hyresvärde om cirka 5,4 miljoner kronor.


Klarabo bygger i Svalöv och Höganäs.

Klarabo och SBB byggstartar i Skåne

Bygg/Arkitektur Beviljandet av statligt investeringsstöd innebär att Klarabo omgående kan påbörja uppförandet av 54 lägenheter i Svalöv och 56 lägenheter i Höganäs. I Höganäs bygger Klarabo genom ett JV med SBB.


Klarabo köper av Trelleborgshem

Transaktioner Klarabo har förvärvat hyresfastigheter av Trelleborgshem, Trelleborgs kommunala bostadsbolag. Totalt handlar det om 96 lägenheter i välskötta fastigheter byggda i slutet av 1960-talet.


Därför samarbetar Klarabo med SBB igen

Bolag Klarabo inleder sin andra affär på kort tid med SBB och planerar för 650 hyreslägenheter på sex olika orter. I början av veckan gjorde man också klart för två markområden i Hässleholm där 60 lägenheter ska byggas. För Fastighetssverige berättar vd:n mer om planerna.

Klarabo får marktilldelning i Hässleholm för 60 hyresbostäder

Bostäder Bostadsföretaget Klarabo har erhållit tilldelning av två markområden i bostadsområdet Björklunda i Hässleholms kommun. Tilldelningen omfattar byggrätter om cirka 4 900 kvm BTA där Klarabo kommer att uppföra cirka 60 hyresbostäder.


SBB säljer byggrätter

Transaktioner SBB säljer i tre separata affärer byggrätter runt om i landet. Köpare är ett JV med SBB och Klarabo, Ahnström & Pyk och Bovieran.