Image
Johan Knaust, vd för K2A.
Johan Knaust, vd för K2A. Bild: K2A

K2A till börsen – nyemitterar och säljer befintliga aktier

Bolag K2A, vars preferensaktier är noterade på First North Premier, noterar nu sina B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget nyemitterar för 230 miljoner kronor och befintliga aktier för 70 miljoner säljs. Första handelsdag planeras till den 20 juni.
Publicerad den 27 Maj 2019

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 150 miljoner kronor upp till ett sammanlagt värde på samtliga utestående stamaktier i bolaget före nyemissionen om cirka 910 miljoner kronor. Dessa åtaganden motsvarar totalt cirka 50 procent av det avsedda erbjudandet.
I samband med noteringen säljer vd Johan Knaust och styrelseledamoten Ludwig Holmgren aktier för cirka 70 miljoner kronor.
Fullständig information om villkoren i det avsedda erbjudandet kommer att beskrivas i ett prospekt som förväntas att offentliggöras omkring den 10 juni 2019.
I samband med noteringen flyttas K2A:s preferensaktier till Nasdaq Stockholm.

Carnegie Investment Bank AB och Swedbank AB har anlitats som global coordinators och joint bookrunners i samband med erbjudandet.
Johan Knaust, vd och grundare av K2A:

– Att K2A nu noterar bolagets B-aktier är en viktig milstolpe i bolagets historia. Vi är väldigt stolta över det stora intresse vi mött från investerare – det visar inte minst att kapitalmarknaden ser potentialen i ett grönare fastighetsalternativ. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam hållbar utveckling och leva upp till nya aktieägares förväntningar.

Johan Thorell, styrelseordförande i K2A:
– Johan Knaust och hans team på K2A har lagt grunden till en ledande och nyskapande utvecklare och förvaltare av studentbostäder och yteffektiva hyreslägenheter. Bolaget har en stark affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter. Noteringen av stamaktien på Nasdaq Stockholm kommer att ge K2A ytterligare stöd och finansiella resurser för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde.

K2A om bakgrund och motiv:
"K2A:s preferensaktie är sedan den 2 april 2015 upptagen till handel på Nasdaq First North Premier och Bolagets ambition har även varit att notera Bolagets B-aktier som ett nästa steg i Bolagets utveckling. En notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm väntas öka förutsättningarna för att ytterligare bredda Bolagets aktieägarbas samt förbättra och effektivisera tillgången till den svenska kapitalmarknaden, vilket bedöms främja K2A:s fortsätta tillväxt och utveckling. Utöver detta bedöms en notering på Nasdaq Stockholm öka kännedomen om Bolaget och dess verksamhet, vilket förväntas stärka K2A:s profil gentemot hyresgäster och kommuner samt underlätta Bolagets övriga värdeskapande, såsom dess kvalitets- och hållbarhetsarbete. K2A avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att delfinansiera fortsatt tillväxt genom huvudsakligen projektutveckling och nyproduktion av hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt öka Bolagets tillgång till bygglovsbeviljad mark för en än mer effektiv nyproduktion, ökat kapacitetsutnyttjande och jämnare flöde av produktionsstartade och färdigställda hyresbostäder."

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige