Image
Slakthushallen.
Slakthushallen. Bild: K2A

K2A ingår samverkansavtal för att bygga idrottshall i Slakthusområde

Bygg/Arkitektur K2A Knaust & Andersson Fastigheter har under tredje kvartalet 2021 via dotterbolag ingått ett samverkansavtal med Idrottsnämnden i Stockholms stad om att bygga en fullstor idrottshall i Slakthusområdet med en yta om 2 300 kvadratmeter. Byggentreprenaden kommer enligt samverkansavtalet att upphandlas enligt LOU och Stockholms stad kommer att bli slutlig hyresgäst. I nästa steg ska Stockholms stad och K2A ingå hyresavtal avseende idrottshallen. Byggstart planeras till det fjärde kvartalet 2023.
Publicerad den 22 November 2021

Fastigheten ligger i Slakthusområdet invid Avici Arena och Tele 2 Arena och projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen och klassificeras som mörkgrön enligt Ciceros metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

Behovet av idrottshallar i området är stort, både för föreningslivet på kvällar och helger samt för idrottsundervisning under dagtid. Idrottshallen planeras att nyttjas dagtid av en framtida gymnasieskola i Slakthusområdet. I direkt anslutning till idrottshallen har K2A sedan tidigare erhållit en markanvisning för uppförande av cirka 250 student- och forskarbostäder samt en förskola. Taket på den delvis nedsänkta idrottshallen kommer att användas som förskolegård av den förskola som K2A kommer uppföra.

K2A kommer efter färdigställande av projekten i Slakthusområdet förvalta 250 student- och forskarlägenheter med en uthyrbar yta om 5 800 kvadratmeter, en förskola med en uthyrbar yta om 1 250 kvadratmeter samt en idrottshall om 2 300 kvadratmeter med Stockholms stad som långsiktig hyresgäst. Bedömt hyresvärde för dessa ytor uppgår till 27 miljoner kronor.
– Vi är både glada och stolta att vara ett av de utvalda fastighetsbolagen som får genomföra pilotprojekt i samverkan med Stockholms stad om att bygga samhällsfastigheter som staden sedan hyr. Vi har sedan 2017 en markanvisning för bostäder och förskola i den första etappen i Slakthusområdet och nu utökas vårt projekt ytterligare inom en av Stockholms attraktivaste nya stadsdelar, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

K2A på Branschguiden

K2A är en snabbt växande och långsiktig fastighetsägare som utvecklar hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Vår inriktning är välplanerade, yteffektiva hyresbostäder för alla typer av boenden i Sverige där efterfrågan är hög. Vi bygger Svanenmärkta hus i svenskt trä – ett förnybart material som används i en effektiv industriell process där vi tar ansvar från naturens egen produktion till färdig bostad. Det gör oss till det gröna fastighetsbolaget. En position vi är stolta över att förvalta och utveckla.

K2A är en modern version av den ga...

Läs mer om K2A på Branschguiden

Partnertexter

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Ny lag om tvistelösning för de privata fastighetsägarnas hyresförhandlingar

Sverige Under fredagen klubbades en ny lag som börjar gälla 1 januari nästa år. Den ska hjälpa till med tvistelösningen med privata hyresvärdar. Fastighetssverige tog reda på vad Socialdemokraterna velat åstadkomma med lagförslaget som nu klubbats och varför vänsterpartiet har invändningar mot den.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige