Image
Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Fredrik Granlund, Kilenkrysset, Magnus Persson, K-Fastigheter, Jakob Karlsson, K-Fastigheter, Jan Persson, Kilenkrysset, och Andreas Lenander, Kilenkrysset, i samband med signeringen av affären i Strängnäs.
Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Fredrik Granlund, Kilenkrysset, Magnus Persson, K-Fastigheter, Jakob Karlsson, K-Fastigheter, Jan Persson, Kilenkrysset, och Andreas Lenander, Kilenkrysset, i samband med signeringen av affären i Strängnäs. Bild: Kilenkrysset

K-Fastigheter köper byggrätter i Strängnäs och Höör

Transaktioner K-Fastigheter köper ytterligare byggrätter i Strängnäs och sina första byggrätter i skånska Höör.
Publicerad den 13 December 2021

K-Fast Kilen AB har förvärvat byggrätter med en total bruttoarea som uppgår till cirka 35 750 kvadratmeter för byggnation av hyresrätter samt parhus i Strängnäs. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att starta byggnation etappvis från och med 2022.

K-Fast Kilen AB, ett dotterbolag till K-Fastigheter, har ingått avtal med Kilenkrysset om förvärv av fastigheten Strängnäs 3:21 med flera. Kilenkrysset äger 49 procent i K-Fast Kilen AB. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 96,5 miljoner kronor.

Detaljplanen tillåter en bruttoarea (BTA) om cirka 32 600 kvadratmeter för uppförande av cirka 350 hyresrätter enligt K-Fastigheters egenutvecklade koncepthus Lamellhus och Punkthus samt cirka 3 150 kvadratmeter för parhus.
– Det känns bra att i och med denna affär ta nästa steg i vårt samarbete med Kilenkrysset AB. Vi fortsätter att växa ytterligare i mälardalsregionen enligt vår plan och kan etablera oss på ett bra läge i en trevlig stad, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.
– Att få uppleva genomförandet av en detaljplan som denna känns extra glädjande då hela området ligger inom vår hemkommun Strängnäs. Detaljplanen möjliggör bebyggandet av en betydande mängd boenden för invånarna i Strängnäs Kommun. Att dessutom få göra detta tillsammans med K-fastigheter, i form utav vårt gemensamma bolag K-Fast Kilen AB ger alla förutsättningar för att detta kommer att bli en positiv och smidig etablering, säger Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB.

Tillträde beräknas ske första kvartalet 2022. Byggnation av etapp 1 är beräknad att starta under 2022.

Dessutom köper K-Fastigheter sina första byggrätter i Höör i centrala Skåne.

K-Fastigheter planerar att bygga ca 95 hyresrätter i koncernens egenutvecklade koncepthus Lamellhus i Höör. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att starta byggnation under sista kvartalet 2022.

K-Fast Fogdaröd 8:32 AB, ett dotterbolag till K-Fastigheter, har ingått avtal med Fogdaröd Projektutveckling AB om förvärv av fastigheten Fogdaröd 8:32 i Höör. Mjöbäcks Entreprenad och Västkuststugan är båda hälftenägare i Fogdaröd Projektutveckling AB. Detaljplanen för fastigheten är lagakraftvunnen och ger K-Fastigheter möjlighet att bygga cirka 95 lägenheter i koncernens egenutvecklade koncepthus Lamellhus.
– Vi är mycket glada över att kunna genomföra denna affär som innebär att vi bygger våra första hyresrätter i Höör. Utvecklingen av området görs i nära samarbete med Mjöbäcks Entreprenad med det gemensamma målet att bygga hållbara hus och erbjuda boende i olika upplåtelseformer. Vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade yteffektiva hyresrätter i Höör, vilket känns bra, säger Magnus Persson, affärsutvecklingschef på K-Fastigheter.

Köpeskillingen uppgår till cirka 11,5 miljoner kronor och bruttoarea (BTA) till ca 7 650 kvadratmeter. Hyresvärdet bedöms uppgå till cirka 12,1 miljoner konor vid färdigställandet 2024. K-Fastigheter har tillträtt fastigheten i samband med avtalssignering och beräknar påbörja byggnation i sista kvartalet 2022.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Wanngård (S): "The sky is not the limit"

Stockholm Så ser finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i Stockholm på hur bostadsbyggandet ska kunna ta fart igen. Samtidigt erkänner hon att stadens egna mål på ett stort antal bostäder i stadens egna bolag är svåra att nå. – Vi är i en lyckosam situation i Stockholm, med privata fastighetsbolag som är välkapitaliserade, säger hon.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige