Image
Magnus Persson, CFO på Skanska.

Skanskas CFO lämnar bolaget

Bolag Skanska meddelar att Magnus Persson, företagets finansdirektör, idag har bestämt sig för att kliva av och ta sig an nya utmaningar utanför Skanska.


Anders Danielsson och Magnus Persson, vd respektive vice vd på Skanska.

Svaga kontorsmarknaden i USA tynger Skanska: "Svår uthyrningsmarknad"

Bolag Den amerikanska portföljen är Skanskas svagaste marknad för tillfället och driver de stora nedskrivningar i värde som bolaget aviserat. Vd Anders Danielsson och CFO Magnus Persson berättar mer om svårigheterna i att värdera beståndet och de stora utmaningarna i USA som bromsar in Skanskas utveckling på den amerikanska marknaden.


Anders Danielsson och Magnus Persson, vd respektive vice vd på Skanska.

Skanskas delårsrapport: "Påverkade av svag fastighetsmarknad"

Bolag Det var ömsom vin, ömsom vatten när Skanska presenterade resultatet under onsdagen i delårsrapporten för tredje kvartalet 2023. Koncernchef och vd Anders Danielsson, sida vid sida med finansdirektör och vice vd Magnus Persson, svarade på frågor från pressen och uttryckte både tillförsikt och viss osäkerhet inför framtiden.


Magnus Persson, CFO på Skanska.

Skanska spår tolv tuffa månader

Bolag Under sista veckan i juli presenterade Skanska sin andra delårsrapport för året. Även om bygg/konstruktion når rekordnivåer så är det kärva tider i särskilt bostadsutvecklingen. Magnus Persson, CFO, menade att trots att antalet osålda bostäder väntas öka och inga projekt startas så finns det ljusglimtar.


K-Fastigheter avser inleda samarbete med Titania i Vallentuna.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Transaktioner K-Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med Titania om att ingå ett samarbetsavtal gällande en byggrätt i Vallentuna som omfattar 74 lägenheter. K-Fastigheter avser att förvärva 50 procent av aktierna i det bolag som äger fastigheten Vallentuna Vallentuna-Rickeby 1:48 från ett bolag inom Titaniakoncernen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Serneke och K-Fast är båda nöjda med transaktionen av byggrätten i Gårdsten i Göteborg.

K-Fastigheter köper byggrätt av Serneke

Transaktioner K-Fastigheter har förvärvat ännu en byggrätt i Göteborg. Byggrätten omfattar cirka 124 hyresrätter. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Gårdsten 7:5. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Förvärvet gäller en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Sävenäs, Göteborg.

K-Fastigheter köper byggrätt i Göteborg

Bostäder K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Göteborg. Förvärvet sker från ES Smörslottsgatan Andra Holding AB och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Sävenäs 131:14. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Anders Danielsson, vd för Skanska Group

Skanskas Boklok har blivit ett tungt ok att dra

Ekonomi/Finansiering Skanskas dåliga siffror fick Stockholmsbörsen att svaja till när klockorna klämtade för öppning på torsdagsmorgonen. Konstruktionsverksamheten rullar på för Skanska i alla marknader som de är aktiva i, men det är i bostadsportföljen och för kommersiella fastigheter som oket väger tyngst. Inte minst är det satsningen tillsammans med Ikea i formen av Boklok som drar ner resultatet.


K-fastigheter köper byggrätt för 110 lägenheter i Ale.

K-Fastigheter köper byggrätt av Sernekekoncernen

Transaktioner K-Fast Holding har förvärvat en byggrätt för cirka 110 hyresrätter i Ale kommun. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Ale Utby 3:113 i centrala Älvängen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


K-Fastigheter uppföra cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

Bostäder K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna. Förvärvet sker från Dagmar Fastigheter och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Förvaltaren 2 i centrala Eskilstuna. Tillträde sker när lagakraftvunnen detaljplan erhållits.


Balder ser fram emot att tillträda fastigheten i Helsingborg som de förvärvar av K-Fastigheter

Balder i bytesaffär med K-Fastigheter

Transaktioner I en samlad affär mellan Fastighets AB Balder och K-Fast Holding förvärvar Balder en förvaltningsfastighet i Helsingborg och avyttrar samtidigt en byggrätt för hyresrätter i Västerås.


Lars Jonson och Magnus Persson.

Skanska utser nya chefer – Hagman och Spangenberg lämnar

Bolag Magnus Persson är ny Business Unit President Skanska Sverige och Lars Jonson ny Business Unit President Boklok. Magnus Persson efterträder Gunnar Hagman och Lars Jonson efterträder Jonas Spangenberg, som båda lämnar sina tjänster 31 december 2022.


Oscar Lekanders SBB och Magnus Perssons K-Fastigheter gör en bytesaffär med skånska fastigheter.

Byter byggrätter mot kassaflöden – SBB och K-Fast gör affär

Transaktioner SBB säljer byggrätter och köper samhällsfastigheter.


Magnus Persson.

K-Fastigheter expanderar i Ballerup, Köpenhamn

Transaktioner K-Fastigheter köper fastigheten 1bt Pederstrup By, i Ballerup kommun väster om Köpenhamn. K-Fastigheter planerar att bygga 153 hyreslägenheter med ett beräknat årligt hyresvärde om cirka 19,2 miljoner danska kronor.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter köper byggrätt för fler hyreslägenheter i Helsingborg

Transaktioner K-Fastigheter planerar att bygga ca 90 hyresrätter på fastigheten Husensjö 8:11 i Helsingborgs kommun. K-Fastigheter planerar att bygga sina egenutvecklade koncepthus och tillträda vid lagakraftvunnen detaljplan.


Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Fredrik Granlund, Kilenkrysset, Magnus Persson, K-Fastigheter, Jakob Karlsson, K-Fastigheter, Jan Persson, Kilenkrysset, och Andreas Lenander, Kilenkrysset, i samband med signeringen av affären i Strängnäs.

K-Fastigheter köper byggrätter i Strängnäs och Höör

Transaktioner K-Fastigheter köper ytterligare byggrätter i Strängnäs och sina första byggrätter i skånska Höör.


Magnus Persson.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

Transaktioner K-Fastigheter planerar att bygga cirka 105 hyresrätter i Årby Norra, Eskilstuna. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att påbörja byggnation under sista kvartalet 2022.


Magnus Persson.

K-Fastigheter köper byggrätt för fler hyresrätter i Gävle

Transaktioner K-Fastigheter har ingått avtal med Alderholmen 4:34 Aktiebolag om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i Gävle kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att bygga cirka 110 lägenheter i koncernens egenutvecklade lamellhus med start under 2022.


Hemmesta centrum.

K-Fastigheter och Innovation Properties utvecklar fastigheter i Hemmesta centrum

Bygg/Arkitektur K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

Första affären för K-Fastigheters och Kilenkryssets bolag

Bolag K-Fast Kilen AB köper och planerar 60 hyresrätter i Oppeby i Nyköping.