Image
Magnus Persson, CFO på Skanska.

Skanska spår tolv tuffa månader

Bolag Under sista veckan i juli presenterade Skanska sin andra delårsrapport för året. Även om bygg/konstruktion når rekordnivåer så är det kärva tider i särskilt bostadsutvecklingen. Magnus Persson, CFO, menade att trots att antalet osålda bostäder väntas öka och inga projekt startas så finns det ljusglimtar.


K-Fastigheter avser inleda samarbete med Titania i Vallentuna.

Titania går in i JV med K-Fastigheter

Transaktioner K-Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring med Titania om att ingå ett samarbetsavtal gällande en byggrätt i Vallentuna som omfattar 74 lägenheter. K-Fastigheter avser att förvärva 50 procent av aktierna i det bolag som äger fastigheten Vallentuna Vallentuna-Rickeby 1:48 från ett bolag inom Titaniakoncernen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Serneke och K-Fast är båda nöjda med transaktionen av byggrätten i Gårdsten i Göteborg.

K-Fastigheter köper byggrätt av Serneke

Transaktioner K-Fastigheter har förvärvat ännu en byggrätt i Göteborg. Byggrätten omfattar cirka 124 hyresrätter. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Gårdsten 7:5. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Förvärvet gäller en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Sävenäs, Göteborg.

K-Fastigheter köper byggrätt i Göteborg

Bostäder K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 135 hyresrätter i Göteborg. Förvärvet sker från ES Smörslottsgatan Andra Holding AB och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Göteborg Sävenäs 131:14. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


Anders Danielsson, vd för Skanska Group

Skanskas Boklok har blivit ett tungt ok att dra

Ekonomi/Finansiering Skanskas dåliga siffror fick Stockholmsbörsen att svaja till när klockorna klämtade för öppning på torsdagsmorgonen. Konstruktionsverksamheten rullar på för Skanska i alla marknader som de är aktiva i, men det är i bostadsportföljen och för kommersiella fastigheter som oket väger tyngst. Inte minst är det satsningen tillsammans med Ikea i formen av Boklok som drar ner resultatet.


K-fastigheter köper byggrätt för 110 lägenheter i Ale.

K-Fastigheter köper byggrätt av Sernekekoncernen

Transaktioner K-Fast Holding har förvärvat en byggrätt för cirka 110 hyresrätter i Ale kommun. Förvärvet sker från ett bolag inom Sernekekoncernen och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Ale Utby 3:113 i centrala Älvängen. Lagakraftvunnen detaljplan finns.


K-Fastigheter uppföra cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

Bostäder K-Fastigheter har förvärvat en byggrätt för cirka 85 hyresrätter i Eskilstuna. Förvärvet sker från Dagmar Fastigheter och gäller samtliga aktier i det bolag som äger fastigheten Förvaltaren 2 i centrala Eskilstuna. Tillträde sker när lagakraftvunnen detaljplan erhållits.


Balder ser fram emot att tillträda fastigheten i Helsingborg som de förvärvar av K-Fastigheter

Balder i bytesaffär med K-Fastigheter

Transaktioner I en samlad affär mellan Fastighets AB Balder och K-Fast Holding förvärvar Balder en förvaltningsfastighet i Helsingborg och avyttrar samtidigt en byggrätt för hyresrätter i Västerås.


Lars Jonson och Magnus Persson.

Skanska utser nya chefer – Hagman och Spangenberg lämnar

Bolag Magnus Persson är ny Business Unit President Skanska Sverige och Lars Jonson ny Business Unit President Boklok. Magnus Persson efterträder Gunnar Hagman och Lars Jonson efterträder Jonas Spangenberg, som båda lämnar sina tjänster 31 december 2022.


Oscar Lekanders SBB och Magnus Perssons K-Fastigheter gör en bytesaffär med skånska fastigheter.

Byter byggrätter mot kassaflöden – SBB och K-Fast gör affär

Transaktioner SBB säljer byggrätter och köper samhällsfastigheter.


Magnus Persson.

K-Fastigheter expanderar i Ballerup, Köpenhamn

Transaktioner K-Fastigheter köper fastigheten 1bt Pederstrup By, i Ballerup kommun väster om Köpenhamn. K-Fastigheter planerar att bygga 153 hyreslägenheter med ett beräknat årligt hyresvärde om cirka 19,2 miljoner danska kronor.


Jacob Karlsson.

K-Fastigheter köper byggrätt för fler hyreslägenheter i Helsingborg

Transaktioner K-Fastigheter planerar att bygga ca 90 hyresrätter på fastigheten Husensjö 8:11 i Helsingborgs kommun. K-Fastigheter planerar att bygga sina egenutvecklade koncepthus och tillträda vid lagakraftvunnen detaljplan.


Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt, Fredrik Granlund, Kilenkrysset, Magnus Persson, K-Fastigheter, Jakob Karlsson, K-Fastigheter, Jan Persson, Kilenkrysset, och Andreas Lenander, Kilenkrysset, i samband med signeringen av affären i Strängnäs.

K-Fastigheter köper byggrätter i Strängnäs och Höör

Transaktioner K-Fastigheter köper ytterligare byggrätter i Strängnäs och sina första byggrätter i skånska Höör.


Magnus Persson.

K-Fastigheter köper byggrätt i Eskilstuna

Transaktioner K-Fastigheter planerar att bygga cirka 105 hyresrätter i Årby Norra, Eskilstuna. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter beräknar att påbörja byggnation under sista kvartalet 2022.


Magnus Persson.

K-Fastigheter köper byggrätt för fler hyresrätter i Gävle

Transaktioner K-Fastigheter har ingått avtal med Alderholmen 4:34 Aktiebolag om förvärv av fastigheten Alderholmen 4:34 i Gävle kommun. Det finns en lagakraftvunnen detaljplan och K-Fastigheter planerar att bygga cirka 110 lägenheter i koncernens egenutvecklade lamellhus med start under 2022.


Hemmesta centrum.

K-Fastigheter och Innovation Properties utvecklar fastigheter i Hemmesta centrum

Bygg/Arkitektur K-Fastigheter och Innovation Properties har förvärvat fastigheter i Hemmesta centrum, strax utanför Stockholm. Detaljplan för området är under framtagande och transaktionen är villkorad av att planen vinner laga kraft.


Jacob Karlsson, vd för K-Fastigheter.

Första affären för K-Fastigheters och Kilenkryssets bolag

Bolag K-Fast Kilen AB köper och planerar 60 hyresrätter i Oppeby i Nyköping.


Magnus Persson.

K-Fastigheter köper utvecklingsfastighet i Kristianstad

Transaktioner K-Fastigheter har ingått avtal med Säljfast Holding AB om förvärv av fastigheten Kristianstad Revisorn 8 och 10 i Kristianstads kommun. K-Fastigheter avser att bygga cirka 150 lägenheter i koncernens egenutvecklade låghus. Affären är villkorad av att detaljplan för fastigheten vinner laga kraft.


Här är K-Fastigheters nya chefsrekrytering

Bolag K-Fastigheter gör klart med ny chefsrekrytering för att kunna hålla upp sin höga expansionstakt.


Anders Candell 200

Anders Candell ny Senior Vice President IT på Skanska

Bolag Den 17 augusti 2020 tillträder Anders Candell som ny Senior Vice President för IT på Skanska.