Image

JM och Skanska fortsätter utvecklingen av Täby park

Bygg/Arkitektur I och med antagandet av den första detaljplanen inom området Täby park fortsätter JM och Skanska utvecklingen av den nya stadsdelen i Täby. Nästa steg innebär investeringar på totalt över en halv miljard kronor.
Publicerad den 31 Januari 2018

Skanska investerar ytterligare cirka 250 miljoner kronor i Täby Park, tidigare Täby Galopp. Efter antagen detaljplan erläggs nu en tilläggsköpeskilling till Svensk Galopp, vilket kommer att bokföras av Skanska Sverige i det första kvartalet 2018.

Affären utgör en fortsättning på den investering Skanska och JM gjorde våren 2011, 50 procent vardera, då samtliga aktier i Svensk Galopp Fastighets AB förvärvades. Avtalet innebar att ytterligare köpeskillingar fastställs och utbetalas i takt med att detaljplaner erhålls och produktion av bostäder startar. Den första detaljplanen, som tilläggsköpeskillingen avser, omfattar för Skanskas del cirka 400 bostadsrätter och 150 hyresrätter.

– Stockholm är i stort behov av fler bostäder för att kunna fortsätta utvecklas som en attraktiv stad. Tillsammans med Täby kommun och JM får vi möjlighet att utveckla en helt ny stadsdel där tusentals människor kommer bo, leva och arbeta, säger Anna Galli, vd, Täby Park Exploatering AB, och tillika affärsutvecklingschef, Skanska Fastigheter.

Tillkommande köpeskilling i samband med antagandet av detaljplanen, efter tidigare erlagd handpenning, uppgår för JM till 253 miljoner kronor med betalning under januari 2018. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 350 miljoner kronor. Ytterligare köpeskillingar kommer att fastställas och utbetalas i takt med att ytterligare detaljplaner erhålls. Sammantagen projekttid bedöms till 20-25 år.
Markområdet omfattar totalt cirka 70 hektar och, enligt planprogram, en helt ny stadsdel med totalt cirka 6 000 bostäder samt arbetsplatser och serviceutbud. JMs andel av den första detaljplanen omfattar cirka 450 byggrätter för bostadsrätt och 130 för hyresrätter.

– Utvecklingen av Täby park är ett långsiktigt engagemang som över tid kommer att skapa stora värden för JM och en växande Stockholmsregion. Vi är mycket glada över att ha en första detaljplan på plats och ser fram mot produktionsstart framåt våren och ett fortsatt bra samarbete tillsammans med Täby kommun och Skanska, säger Annika Berg, regionchef JM Stockholm nord.

- Maria Olsson Äärlaht
maria@lokalnytt.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna.

I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem.

Skanska Kommersiell U...

Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Acrinova tar sig an Nasdaqs huvudlista

Bolag Nästa vecka flyttas Arcinova upp på Nasdaq Stockholm. Det är ett betyg på att företaget går rätt väg, menar vd:n Ulf Wallén som inte tycks oroad av den senaste tidens turbulenta aktiemarknad.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige