Image
Ingela Lindh.
Ingela Lindh. Bild: Fastighetsägarna

Ingela Lindh ny ordförande för Fastighetsägarna

Karriär Ingela Lindh, tidigare stadsdirektör i Stockholms stad och vd för det kommunägda bostadsbolaget Stockholmshem, är ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige.
Publicerad den 21 Oktober 2020

Vid Fastighetsägarna Sveriges fullmäktige den 20 oktober 2020 valdes Ingela Lindh till ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige. Hon efterträder Lennart Sten, som avböjt omval efter att ha varit ordförande sedan 2016.

Ingela Lindh var stadsdirektör i Stockholms stad 2016-2018 och dessförinnan vd i det kommunägda bostadsbolaget Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsbolag, och har även arbetat som stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.
– Jag ser fram emot arbetet som ordförande för Fastighetsägarna. Fastighetsbranschen har en viktig roll att spela i samhällsbyggandet och omstarten av Sverige, säger Ingela Lindh, ordförande för Fastighetsägarna Sverige.

Under coronakrisen har fastighetsbranschen tagit ett mycket stort ansvar för att stötta sina lokalhyresgäster. Totalt har fastighetsbranschen gett sina lokalhyresgäster 1,7 miljarder kronor i direkt stöd enbart inom det statliga hyresstödet. Därutöver har många fastighetsägare stöttat sina hyresgäster med anstånd, övergång från kvartals- till månadsvisa hyror och genom att utveckla nya tjänster för att stötta företagen.
– Fastighetsbranschen har tagit ett stort ansvar under coronapandemin och sett till att vi kunnat hålla Sverige öppet på ett säkert sätt och hållit ekonomin. För att kunna fortsätta bidra till omstarten är vi beroende av att de villkor och förutsättningar som politiker och beslutsfattare sätter upp är så goda som möjligt. Det är en stor del av mitt uppdrag som ordförande, där jag hoppas kunna bidra till med mina erfarenheter och bygga vidare på det arbetet som redan görs, säger Ingela Lindh.

Utöver att arbeta med att skapa goda förutsättningarna för fastighetsbranschen att kunna fortsätta bidra i den ekonomiska omstarten ser Ingela Lindh klimat-, trygghets- och sociala frågor som prioriterade områden.
– Jag kommer fortsätta jobba för att minska klimatavtrycket från fastigheter ytterligare genom att sätta fokus på hela byggnadens livscykel, från byggande till förvaltning. Många fastighetsägare tar ett stort socialt ansvar i de områden de verkar i. Det går att ytterligare stärka ansvaret i områden där segregationen leder till sämre villkor för många människor. Vi behöver sätta ytterligare fokus på att öka tryggheten. Det kan vi göra genom att stärka samverkan mellan fastighetsägare, polis och kommun, säger Ingela Lindh.

Ingela Lindh
Ingela Lindh, (60 år) är utbildad arkitekt och arbetade från 1986 på olika privata arkitektkontor. Mellan åren 2016 och 2018 var hon stadsdirektör i Stockholms stad och mellan 2014 och 2018 biträdande stadsdirektör. Från 2009 och fram till utnämningen till biträdande stadsdirektör arbetade hon som vd i kommunägda bostadsbolaget Stockholmshem, ett av Sveriges största bostadsbolag. Innan dess var hon bland annat stadsbyggnadsdirektör i Stockholm stad under nio år. Ingela Lindh var under fem år i början av 1990-talet borgarrådssekreterare åt tre socialdemokratiska borgarråd i Stockholms stad.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY