Image

Hyresrätten ses över i utredning

Sverige Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att analysera marknaden för uthyrning av bostäder. Utredaren ska undersöka vad som kan göras för att befintliga bostäder ska användas mer effektivt och hur villkoren för uthyrning i andra hand ska förbättras. Målet är att genom en bättre uthyrningsmarknad få fram fler bostäder, framför allt i storstadsregionerna.
Publicerad den 12 December 2011
Stefan Attefall. Foto: Johan Ödmann. Bild: Johan Ödmann
Stefan Attefall. Foto: Johan Ödmann. Per Anders Bergendahl. Bild: BKN. Bild: BKN
Per Anders Bergendahl. Bild: BKN.

Utredaren Per Anders Bergendahl ska också analysera villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna som finns i Sverige för att säkerställa att statens behandling av dem är likvärdig.

Idag råder en osäkerhet kring många frågor som rör uthyrning av bostäder i andra hand. Det kan gälla hyresnivåer, hur besittningsskyddet fungerar och vilka regler en bostadsrättsförening kan sätta upp när det gäller uthyrning i andra hand. Det är också en oklar gränsdragning kring hur många objekt en person kan hyra ut innan det räknas som affärsmässig verksamhet.

- Det råder en stor bostadsbrist i Sverige, inte minst i storstäderna. Samtidigt står mängder av lägenheter tomma år efter år eftersom många är osäkra på vad som gäller vid andrahandsuthyrning och därför inte vågar hyra ut. Men i det läget vi är i har vi inte råd att stå med en massa outnyttjad kapacitet. Därför måste vi räta ut ett antal av de frågetecken som finns och hitta sätt att stimulera uthyrning, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredaren ska inventera i vilken utsträckning det finns outnyttjade lägenheter som skulle kunna användas som bostad. Utredaren ska också peka på vilka förändringar som kan utveckla och förbättra villkoren att tillhandahålla bostäder för uthyrning och vad som kan stimulera privatpersoners uthyrning av bostad. Fokus ska ligga på privatpersoners uthyrning som sker privat, alltså inte som näringsverksamhet, och av bostäder som de själva äger direkt eller indirekt – till exempel villor, radhus, ägarlägenheter eller bostadsrätter.

Ett delbetänkande i denna del ska redovisas senast den 1 april 2012.

För att det även i fortsättningen ska vara intressant att investera i och förvalta bostadshyresfastigheter är det viktigt att lagstiftningen främjar en väl fungerande bostadshyresmarknad. Utbud och efterfrågan av bostäder i Sverige ska inte styras av att staten på ett omotiverat sätt gynnar eller missgynnar någon särskild form.

- Det är viktigt att hyresrätten har en stark konkurrenskraft. Många vill bo i hyresrätt, men det är också viktigt för framtiden att många vill bygga och äga hyresfastigheter. Därför ska vi gå på djupet kring hur villkoren för de olika upplåtelseformerna ser ut, så att vi skapar en långsiktigt stabil bostadsmarknad där de olika boendeformerna har sina givna platser, säger Stefan Attefall.

Utredaren ska bland annat:

- göra en samlad analys av villkoren för de olika boende- och upplåtelseformerna för att se till att statens behandling av dem är likvärdig.
- analysera vilka förändringar som kan främja långsiktigt goda och förutsägbara villkor så att fler vill investera i, äga och förvalta hyresbostäder.
- göra en jämförelse med villkoren för uthyrning av bostäder i andra länder i EU och i Norden och redovisa effekterna av de andra ländernas villkor.

Analysen ska utgå från att de förändrade reglerna för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och för hyressättning som gäller sedan 1 januari 2011 ska ligga fast. Utredningsuppdraget innefattar inte skattefrågor, dessa hanteras i särskild ordning av Finansdepartementet. Utredningens slutbetänkande ska redovisas senast den 31 december 2012.

Utredare blir Per Anders Bergendahl, chef för enheten för utredning och analys vid Statens Bostadskreditnämnd.


Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Här lägger Savills IM sitt nordiska investeringsfokus 2022

Bolag Savills IM identifierar att boende och logistik är sektorer som ska bevakas i en ny grön era för fastighetsinvesteringar 2022 i sin investerarundersökning. Bolagets Nordenchef Peter Broström berättar för Fastighetssverige om kontorssegmentets framtid, hur hållbarhetsfrågor kommer påverka investeringar och var man själva kommer lägga fokus för investeringar under kommande året.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY