Image

Attefall: Vi måste lösa bostadsbristen i våra storstäder

Bostäder Regeringen, med bostadsminister Stefan Attefall (KD) i spetsen, ska tillsätta en kommitté vars uppdraget att bidra till ökat byggande i tillväxtregionerna. Bland annat ska kommittén se över vissa delar av PBL.
Publicerad den 4 Mars 2013
Stefan Attefall. Bild: Johan Ödmann
Stefan Attefall.

För att bättre kunna tillgodose bostadsförsörjningsbehovet i Sveriges tillväxtregioner planerar regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagens sjunde kapitel och se om regelverket behöver förändras. Kommittén kommer att tillsättas under våren och avsluta sitt arbete i början på nästa mandatperiod.

- Vi måste se till att lösa bostadsbristen i våra storstäder, och vi behöver hitta sätt att bättre stödja kommunerna i deras bostadsplanering. Idag har kommunerna oerhört många aspekter att ta hänsyn till när de ska bygga, inte minst regionala hänsyn, och här kan en ökad regional samverkan bli ett viktigt steg. Om vi ska komma åt problemen handlar det om ett målmedvetet arbete som sträcker sig under många år framöver och berör många olika politikområden. Därför är en parlamentarisk kommitté en bra lösning, för frågorna kräver en bred parlamentarisk förankring, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nya heta aktörer till Vasakronan i Göteborg

Uthyrning Följer upp uthyrning till Uniqlo med två nya väletablerade retailers i Kompassen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY