Image

Fastighetsägarna: Förslagen pekar i rätt riktning

Sverige Valet av antingen detaljplan eller bygglov som ett steg i planprocessen är viktigt för att underlätta byggandet av fler bostäder. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till plangenomförandeutredningen som nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.


Här är utredarens förslag till en effektivare PBL

Sverige Stefan Attefall har idag tagit emot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) av regeringens utredare Lars Magnusson. Uppdraget har varit tydligt inriktat på att undanröja de hinder för ett ökat bostadsbyggande som kan relateras till regelverket.

BI: Bra förslag som gynnar konkurrensen

Sverige Sveriges Byggindustrier välkomnar utredningens förslag som de menar ger översiktsplanen större tyngd.

Villaägarna: Staten måste tvinga fram detaljplaner

Sverige Villaägarna tycker det är bra att utredningen rensar i regelkrånglet men menar också att det krävs att staten tvingar kommunerna att ta fram detaljplaner.

Fastighetsägarna: Förslagen pekar i rätt riktning

Sverige Valet av antingen detaljplan eller bygglov som ett steg i planprocessen är viktigt för att underlätta byggandet av fler bostäder. Det säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar till plangenomförandeutredningen som nu lämnat över sitt slutbetänkande till regeringen.


Attefall: Vi måste lösa bostadsbristen i våra storstäder

Bostäder Regeringen, med bostadsminister Stefan Attefall (KD) i spetsen, ska tillsätta en kommitté vars uppdraget att bidra till ökat byggande i tillväxtregionerna. Bland annat ska kommittén se över vissa delar av PBL.


Prytz: Brist i PBL leder
till försämrad transaktionsmarknad

Juridik I en debattartikel i Dagens Samhälle skrev Mannheimer Swartling-advokaten Jesper Prytz i går att brister i den nya plan- och bygglagen leder till svårigheter vid försäljning och uthyrning av nybyggda hus.