Image

Grönt ljus för Nya Valsta centrum

Bygg Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har fattat beslut om utvecklingen av centrala Valsta och Nya Valsta centrum, som Rikshem är delägare i.
Publicerad den 21 Augusti 2012

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslutade i går om utvecklingsplanerna för de centrala delarna av Valsta och Valsta centrum, som bland annat innebär att man förtätar med 120 - 140 nya bostäder och tillför ytterligare 800 kvadratmeter kommersiella och offentliga ytor. Man möjliggör även för byggandet av småhus på taket till den nya centrumanläggningen. En ny entré byggs och ytorna mellan de nya huskropparna mot Valstavägen och centrumanläggningen görs om med en ny park, nya parkeringsytor och ett nytt torg. På det nya torget skall det bli möjligt att bedriva torghandel. Det skall i de nya husen mot Valstavägen, i bottenplan, finnas möjlighet att bedriva handel, restaurang eller offentlig verksamhet.

Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med möjlighet för lokalytor i ett plan. Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder med möjlighet till lokalytor och möjligheter att bygga 9 - 10 radhus på centrumanläggningens tak. Mellan de nya husen längs Valstavägen och de nya punkthusen på centrum skapas goda förutsättningar för att utveckla ett offentligt rum med plats för park-, torgytor och spontana möten. Resterna av den gamla bergsformationen i Valsta, bergsknallen med hällar och trädvegetation, blir kvar. Grönområdet bör kunna utvecklas till en parkyta för lek och rekreation.

Längs Valstavägen planeras byggrätter för cirka 60 nya bostäder med möjlighet för publik verksamhet. Bebyggelsen skapar ett mer stadsmässigt gaturum och utformas så det samverkar med befintliga bostadshus söder om Valstavägen. De fyra punkthusen, i fem våningar, är kopplade två och två med mellanliggande bostadsgårdar ovanpå parkering i markplanet.

Utformningen av de nya planerna för området har präglats starkt av de åsikter som inkommit från boende i området. Förslag på hur området kan utvecklats har lämnats till idékontoret i Valsta centrum och genom den undersökning som gjordes bland 500 boende i området. De dominerande önskemålen som inkommit har handlat om att skapa ett kvalitativt utbud av butiker och annan service, att det är tryggt och rent och att det bör finnas mötesplatser av varierande karaktär.
- Vi fortsätter att leverera resultat där kommunledning efter kommunledning misslyckats. På två år har vi köpt och tagit fram nya planer för hur vi skall utveckla en för kommunen viktig stadsdel, i nära samråd med invånarna i Valsta. Det handlar inte bara om utvecklingen av Valsta centrum, vi tar ett helhetsgrepp om hela centrala Valsta och skapar goda förutsättningar för att Valsta skall fortsätta utvecklas positivt, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun.
- För oss är det viktigt att man förtätar och förädlar områden. Utvecklingen av Valsta centrum med förtätning av bostäder nära till service, kollektivtrafik och infrastruktur är ett viktigt led i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd i Sigtuna kommun.
- Vi ska utveckla ett centrum med många olika möjligheter till möten. Skillnaden är att vi denna gång fokuserar på det spontana mötet på torget, i centrum eller i biblioteket. Man ska känna att man vill gå ner till centrum bara för att strosa runt och träffa folk, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd i Sigtuna kommun.

Rikshem blev delägare i Valsta centrum i samband med den stora affären med Sigtunahem i slutet av förra året.

Relaterade artiklar

Ämnen

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY