Image
Michael Moschewitz.
Michael Moschewitz. Bild: Genova.

Genova köper fastigheter i centrala Enköping

Transaktioner Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Kryddgården 6:5 och Korsängen 20:2 och Korsängen 20:3 i centrala Enköping. Det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till 91 miljoner kronor. Förvärvet finansieras initialt med egna medel och tillträde är planerat till slutet av oktober 2020.
Publicerad den 1 Oktober 2020

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Kryddgården 6:3 där ett pågående planarbete drivs för framtida utveckling av bostäder. Kryddgården 6:5 är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 miljoner kronor och på fastigheten bedöms det i framtiden kunna utvecklas cirka 12 000 kvadratmeter ljus BTA bostäder.

I samband med förvärvet tar Genova även ett helhetsgrepp kring det stadstvecklingsområde inom Kryddgården 6:3 & 6:5 i centrala Enköping som totalt omfattar cirka 50 000 kvadratmeter ljus BTA.

Korsängen 20:2 och 20:3 innefattar lagakraftvunna bostadsbyggrätter om cirka 14 000 kvadratmeter ljus BTA samt kommersiella ytor som i dag är uthyrda till ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 miljoner kronor. Genova planerar uppföra cirka 250 hyresbostäder för långsiktig förvaltning med byggstart kring årsskiftet 2020/2021.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

P-G Persson adderar nytt uppdrag: "Perfekt upplägg"

Karriär P-G Persson landar ett nytt fint uppdrag när han kliver in i Brixlys Advisory Board. För Fastighetssverige berättar den tidigare Platzer-vd:n om uppdraget, om sitt liv som styrelseproffs och om framtidsplanerna.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige