Image

Floppvarning för energideklaration

POLITIK Politikernas och statliga tjänstemäns iver att värna om miljön har lett till att lagen om energideklaration av byggnader riskerar att bli en flopp. Orsaken är att en stor mängd byråkrati har tillförts utöver EG-direktivet som lett till ett extremt kostsamt deklarationssystem.
Publicerad den 19 Oktober 2007

Bristen på godkända energiexperter är ett stort problem
Ett år efter att lagen trädde ikraft finns det fortfarande mycket få godkända energiexperter som får genomföra dessa energideklarationer. En enkel uträkning visar att dagens tillgängliga energiexperter behöver 30 år för att utföra deklarationer i Sveriges cirka 500.000 berörda byggnader.

Alla flerbostadshus och specialbyggnader som sjukhus, vårdbyggnader och kommersiella lokaler som hyrs ut eller är uthyrda ska vara deklarerade innan årsskiftet 2008/2009. Villor ska deklareras i samband med försäljning

I Sverige har politiker och statliga tjänstemän valt att öka kraven utöver EG-direktivet på en rad punkter. Det räcker till exempel inte att en energiexpert är certifierad, hon eller han måste dessutom jobba för ett bolag som ackrediterat sig för uppgiften via SWEDAC.

– Ackrediteringen skrämmer bort väldigt många duktiga energikonsulter eftersom systemet är allt för dyrt, säger Jan Thorsson, ansvarig för energifrågor Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen.

Den totala kostnaden för energibesiktningarna kommer att uppgå till 8-10 miljarder kronor. En kostnad som i slutändan kommer att betalas av hyresgästerna via höjda hyror. Det påstås av vissa att kostnaden för deklarationerna betalar sig själv genom energibesparing men deklarationen i sig innebär att inte en enda kilowatt sparas eftersom det inte finns några krav på åtgärder.

En annan kostnadsökande faktor är att Boverket inför ett nytt areabegrepp. Om Boverket får som de vill innebär det att ytorna i alla Sveriges fastigheter måste mätas om. Detta innebär ytterligare en kostnad på cirka 500 miljoner kronor!
– Det är viktigt att poängtera att fastighetsbranschen i grunden är positiva till miljösatsningen och det EG-direktiv som finns. Vi ställer oss däremot frågande till den svenska anpassningen, säger Jan Thorsson.

Fastighetsägare har unika möjligheter att både spara pengar och samtidigt göra en bra insats för miljön. Energideklarationen hade kunnat bli ett bra hjälpmedel. Nu har vi istället fått ett märkligt system som kostar ofantligt mycket pengar. Pengar som bättre hade kunnat användas till energibesparande åtgärder, avslutar Jan Thorsson.

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Savills IM stärker teamet – rekryterar från Blackrock: "Fantastisk möjlighet"

Bolag Savills IM fortsätter stärka sitt team. Den gången är det Johan Bark som ansluter från Blackrock och tar rollen Head of Client Capital, Nordics. Han berättar för Fastighetssverige vad som lockade med rollen och vad han hoppas åstadkomma, vad han tar med sig från Blackrock och var han ser Savills IM i Norden framöver.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY