Image
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner.
Sven-Olof Johansson, vd för Fastpartner. Bild: Fastpartner

Fastpartner når en miljard i rullande förvaltningsresultat – osäker kontorsefterfrågan hos stora företag

Bolag Fastpartners fastighetsvärde uppgår i Q2-rapporten till över 33 miljarder kronor. Driftnettot ökade dock bara med 0,6 procent jämfört med föregående år.
Publicerad den 7 Juli 2021

Halvårssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 3,4% och uppgick till 922,3 (892,3) MSEK.
• Driftnettot ökade med 0,6% och uppgick till 642,2 (638,5) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 69,6 (71,6)%.
• Förvaltningsresultatet ökade med 2,6% och uppgick till 475,1 (463,0) MSEK, per stamaktie av serie A 2,60 (2,53) kr.
• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 1 000 (950) MSEK.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 33 020,6 (31 344,4) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 215,6 (-112,6) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 1 505,1 (254,0) MSEK, per stamaktie av serie A 8,01 (1,23) kr.
• Fastpartner har erhållit en Investment Grade-rating från Moody´s.
• Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 MSEK.

Vd Sven-Olof Johansson skriver i vd-ordet om att efterfrågan, främst hos mindre och medelstora företag är hög:
– Den just nu dominerande frågeställning för oss, likt många andra fastighetsbolag med kontor, är vilka förändringar vi kommer se i höst på efterfrågan av kontor. För små och medelstora företag upplever vi frågan som odramatisk, och i denna kategori har vi sett en stark efterfrågan på lokaler under kvartalet.

– För större företag är vi mer osäkra, men i de uthyrningsdiskussioner vi har fört under kvartalet har vi märkt en vilja att betala för en högkvalitativ produkt. Kvalitet i detta sammanhang innebär både materialval och utformning av lokalen – där man inte enbart vill maximera antalet arbetsplatser i kontoret utan också skapa ytor som gör att man kan vara effektiv i olika typer av arbetsmoment som t ex inläsning, möten eller interna samarbeten. Begreppet kvalitet innefattar också det serviceerbjudande fastigheten och dess närområde kan erbjuda, som t ex lunchrestauranger, möjligheter till träning och annan vardagsservice. Vårt arbete med att skapa ett erbjudande i linje med detta har vi internt sammanfattat i två slogans – Finaste huset på gatan och Trevligare än hemma. Vi arbetar intensivt med detta i Liljeholmen och Frösunda och ser att detta arbete bär frukt. I vissa fall har arbetet med att höja kvaliten på våra fastigheter gjort det möjligt att öka hyresnivåerna med cirka 50 procent.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Colive: Så har värderingen utvecklats

Bolag Bostadsdelningsaktören Colive har sedan tidigare Wallenstam och nu också Heba i ägarbasen. Här berättar Colives medgrundare Katarina Liljestam Beyer om hur värderingen av bolaget har utvecklats från den första såddrundan 2019 till torsdagens emission där Heba gick in, hur målet om 7 000 rum inom fem år ska nås, vilka städer bolaget har i siktet – och hur den nya frågan om covidpass hanteras.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY