Image

Fastpartner: Lägre förvaltningsresultat per aktie

Bolag Fastpartners förvaltningsresultat per aktie landade på 5,30 för första halvåret, att jämföra med 5,43 under samma period förra året.
Publicerad den 5 Juli 2017

H1-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 3,7% och uppgick till 655,8 (632,3) MSEK.
• Driftnettot ökade med 4,2% och uppgick till 432,6 (415,0) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,0 (65,6)%.
• Förvaltningsresultatet ökade till 319,5 (297,6) MSEK, per stamaktie 5,30 (5,43) kr.
• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 685 (625) MSEK.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 17 536,2 (17 394,2) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 427,9 (794,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 701,4 (749,3) MSEK, per stamaktie 11,32 (13,33) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2017 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat om kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Köpte "väldigt ful" svensk fastighet – efter resa till Florida

Bolag Med en strategisk och lokalpatriotisk satsning på "personliga fastigheter" har han sedan slutet av 1980-talet byggt upp en väl samlad portfölj av profilbyggnader i centrala Norrköping. För Fastighetssverige berättar Magnentus grundare Magnus Malm sin historia, som bland annat innehåller ett vågat fastighetsköp som förhandlades från Miami.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY