Image

Fastpartner: Förvaltningsresultat 14 procent upp

Bolag Som första rapporterande fastighetsbolag redovisar Fastpartner en stabil Q2-rapport. Samtidigt ser vd Sven-Olof Johansson en åtstramning på den svenska kapitalmarknaden.
Publicerad den 4 Juli 2018
Sven-Olof Johansson. Bild: Fastpartner
Sven-Olof Johansson.

Halvårssiffrorna:
• Hyresintäkterna ökade med 9,8% och uppgick till 720,1 (655,8) MSEK.
• Driftnettot ökade med 11,6% och uppgick till 482,6 (432,6) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 67,0 (66,0)%.
• Förvaltningsresultatet ökade med 14,2% och uppgick till 364,9 (319,5) MSEK, per stamaktie 2,02 (1,77) kr.
• Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 760 (725) MSEK.
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 21 049,9 (20 116,0) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 661,1 (427,9) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 914,2 (701,4) MSEK, per stamaktie 4,95 (3,77) kr.

Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 MSEK. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion.

Vd Sven-Olof Johansson:
– Andra kvartalet har kännetecknats av en god efterfrågan på kommersiella lokaler, framför allt i Stockholmsområdet, där bolagets uthyrningsorganisation varit mycket framgångsrik. En starkt bidragande orsak till detta är att vår filosofi om att arbeta väldigt nära marknaden och hyresgästerna fallit väl ut.

– Vi strävar efter att väldigt tidigt försöka läsa av ändrade preferenser och beteenden samtidigt som vi bevakar konkurrensen på hyresmarknaden. Den framgångsrika uthyrningen under första halvåret 2018 kommer i hög grad att märkas först under år 2019, då det alltid är en fördröjning mellan kontraktstecknandet och den tidpunkt då hyreskontrakten börjar löpa. Dessutom förekommer det även ibland vissa rabatter i början av hyresperioden. Grunden är dock lagd för ett bra 2019.

– Under andra kvartalet uppnådde Fastpartner en överskottsgrad om 71,1%. Den goda överskottsgraden gör att vi för helåret 2018 kommit en bra bit närmare vårt mål om en överskottsgrad om 70% i snitt över året. En följd av det lyckade uthyrningsarbetet är att den justerade uthyrningsgraden överstiger 90% och beräknas förbättras ytterligare under nästa år då tidigare förvärvade vakanser i god takt börjar att fyllas upp.

– Fastpartner har en mycket stark finansiell ställning vilket främst manifesteras av en räntetäckningsgrad som uppgår till 4,4 ggr. Denna räntetäckningsgrad är en av de bästa i branschen. Till detta kan läggas den justerade soliditeten om 45,1%. Bolagets möjligheter att finansiera framtida förvärv är goda och vi förbereder oss för närvarande på att emittera bolagets första gröna obligation Vi kan dock konstatera att en viss åtstramning skett på den svenska kapitalmarknaden under de senaste veckorna. Detta är till viss del en konsekvens av en stramare hållning från ECB, där QE-programmen avslutas under 2018, och till viss del av säsongsvariation på den svenska kapitalmarknaden. I övrigt arbetar vi vidare med vår långsiktiga plan om att uppnå ratingbetyget investment grade senast under år 2020.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Fastpartner AB på Branschguiden

Our business concept is to own properties in urban areas with strong growth, and to develop these properties while generating a strong positive cash flow. We should always be available to our tenants and aim at building long term relationships together with them.

Fastpartner is since 1994 a listed public company and today its shares are quoted on the Nasdaq Stockholm Mid CAP list. The company currently holds properties at a total value of more than SEK 15,5 billion and more than three quarters of the revenue comes from the Stockholm area.

We own commercial properties of all kinds, includ...

Läs mer om Fastpartner AB på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Vd:n med sektorns vassaste penna – här är det bästa vd-ordet i årsredovisningarna

Bolag Fyra fullmatade sidor med enkelt förklarad fakta om det egna bolaget, spot on-analyser av marknaden och personliga åsikter om diskriminering i styrelsesammansättningen – allt skrivet med väldigt genomtänkta och exakta formuleringar: Här är det briljanta vd-ordet som alla borde läsa. "Vad det gäller frågor om sexuell läggning med mera tillhör dessa, enligt min mening, privatlivet och som begreppet indikerar angår dessa frågor ingen, allra minst en bolagsstämma eller styrelsekolleger."

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY