Image

EQT lägger bud på Stendörren

Bolag EQT lägger ett bud på 100,25 kronor per aktie i Stendörren. Storägare som representerar drygt 50 procent av rösterna har accepterat EQT:s erbjudande.
Publicerad den 27 November 2018
Robert Rackind, Head of Real Estate på EQT. Bild: EQT
Robert Rackind, Head of Real Estate på EQT. Fredrik Brodin, vd för Stendörren Bild: Stefan Tell/Stendörren.
Fredrik Brodin, vd för Stendörren

Budet kommer genom EQT Real Estate-bolaget Chicago Holding.

Erbjudandets totala värde baserat på samtliga utestående aktier uppgår till cirka 2 823 miljoner kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om 3,8 procent jämfört med måndagens stängningskursen om 96,6 kronor.

Premien är 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 20
Handelsdagarna och 0,25 procent jämfört med Stendörrens rapporterade substansvärde i Q3-rapporten.

EQT skriver:
"Stendörren är ett välskött fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter avsedda för industri och logistik i Storstockholm och Mälardalen. EQT Real Estate har följt Stendörren under en lång tid och imponeras av Stendörrens starka och stabila utveckling. Det stora antalet outnyttjade byggrätter erbjuder en möjlighet att vidareutveckla dess fastighetsportfölj, vilket ligger väl i linje med EQT Real Estate strategi att investera i tillgångar med utvecklingspotential.

EQT Real Estate bedömer att den ökade investeringstakten som krävs för att utveckla byggrätterna med fördel sker i privatägd regi eftersom Stendörrens resultat kan komma att minska under en övergångsperiod."

Kvalitena AB, Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman har träffat avtal om att sälja sina aktier i Stendörren, motsvarande sammanlagt 50,06 procent av rösterna i Stendörren.

Därtill har Kvalitena utfärdat en köpoption till EQT Real Estate omfattande 0,99 procent av rösterna i Stendörren.

Erbjudandet är utformat på villkor motsvarande ett budpliktserbjudande och är enbart villkorat av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd.

EQT äger sedan tidigare inga aktier i Stendörren.

Stendörrens styrelse har med anledning av erbjudandet inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Jenny Wärmé (budkommitténs ordförande), Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson för att företräda bolaget i samband med erbjudandet. Styrelseledamöterna Knut Pousette och Seth Lieberman anses jäviga mot bakgrund av avtalen med Chicago Holding som beskrivs ovan och kommer därför inte delta i Stendörrens styrelses handläggning av frågor som rör erbjudandet.

Kommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.
DNB Markets agerar som finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT i samband med erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare. ÅF Infrastructure AB agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Northvolt backar från fabriksplaner – här är Borlänges största fastighetsägare

Bolag En bomb slog ner i Borlänge under onsdagen. Batteritillverkaren Northvolt skrotar sina planer på att bygga en fabrik i staden och 1 000 jobb uteblir. Samtidigt framkommer det att bolaget vill sälja den 900 000 kvadratmeter stora marken. Fastighetssverige har kartlagt de tio största fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige