Image

Stendörrens budkommitté: Säg nej till EQT

Bolag Stendörrens oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande.
Publicerad den 29 November 2018

Kommittén skriver:

"Kommittén konstaterar att priset per aktie som Chicago Holding erbjuder innebär en premie om 3,8 procent jämfört med stängningskursen om 96,6 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 26 november 2018, vilket utgör den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, samt en premie om 9,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 91,3 kronor för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 20 föregående handelsdagarna fram till och med den 26 november 2018.

Kommittén konstaterar att priset per aktie som Chicago Holding erbjuder innebär en rabatt om 8,5 procent jämfört med Stendörrens rapporterade EPRA NAV (långsiktiga substansvärde) per stamaktie om 109,6 kronor per Q3-rapporten, med balansdag 30 september 2018, (offentliggjord 16 november 2018).

Kommittén konstaterar också att priset per aktie som Chicago Holding erbjuder motsvarar ett företagsvärde om 7 632 miljoner kronor vilket är 95,1 procent av Stendörrens rapporterade fastighetsvärde om 8 027 miljoner kronor per Q3-rapporten, med balansdag 30 september 2018.

Bedömningen grundar sig även på Handelsbankens värderingsutlåtande avseende skäligheten från finansiell synvinkel för aktieägarna i Stendörren av Erbjudandet. Enligt värderingsutlåtandet, som biläggs detta pressmeddelande, är Handelsbankens uppfattning att erbjudandet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Stendörren.

Mot ovan bakgrund, och utifrån nuvarande marknads- och ränteläge, rekommenderar kommittén enhälligt Stendörrens aktieägare att inte acceptera Erbjudandet. Kommittén tycker dock att det är positivt för bolaget att en välkänd investerare som EQT Real Estate blir ny huvudägare och kan bidra till bolagets fortsatta utveckling genom sin tillgång till nätverk, kapital och kompetens."

Budkommittén består av Jenny Wärmé (ordf) Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Milstolpe för Kistas stora omvandling när Klövern tar sig an 900 bostäder

Bostäder Med Kista Square Garden och 900 bostäder mitt i centrala Kista så tar Klövern sig an en ofantligt stor omvandling när Ericssons gamla kontor, intill gallerian, ska gå från kontor till bostäder och levande blandstad. Rickard Langerfors, vd för Klövern berättar om det något ovanliga projektet när Fastighetssveriges reporter mötte upp honom på plats i ett soligt Kista.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige