Image

Eolshäll tynger SBC

RAPPORTER Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, redovisar ett rörelseresultat för tredje kvartalet på 136 miljoner kronor. Förra året redovisades för samma period en vinst på nio miljoner kronor. Extrakostnader för det katastrofala projektet Eolshäll belastar kvartalet med drygt 110 miljoner kronor.
Publicerad den 24 Oktober 2008

Nedskrivning av fastigheter har skett med 19 miljoner kronor under årets första nio månader.

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 66 miljoner kronor (71), för perioden januari till september uppgick intäkterna till 321 miljoner kronor (263).

Resultatet efter skatt uppgick för tredje kvartalet till -99 miljoner kronor (6) och för perioden till -174 miljoner kronor (31).

Under året har 270 miljoner kronor reserverats åt exceptionella extrakostnader rörande Eolshäll.

Av dessa avser cirka 150 miljoner kronor ombyggnadskostnader till följd av konstaterade byggfel. Krav har riktats mot ansvariga entreprenörer i projektet, vilket inte beaktats i den gjorda reserveringen.

Utredningen av projekt Eolshäll är nu avslutad och en rad åtgärder har redan vidtagits och åtgärder koncentreras nu på att slutföra projektet.

"Den kraftiga turbulensen på den globala finansmarknaden och dess följdverkningar i Sverige har påverkat utvecklingen på bostadsmarknaden negativt. Ett ökat antal varsel och en sjunkande sysselsättning på senare tid motverkar inte heller den bilden. Efterfrågan på nyproducerade lägenheter har minskat till följd av att hushållens förtroende för den ekonomiska utvecklingen sjunker. Hushållen har enligt undersökningar en förväntan på att bostadspriserna ska sjunka. Räntorna på bostadslånen har stigit under senare tid vilket även verkar återhållande på hushållens köpbeslut. Å andra sidan spår experter för närvarande billigare lån och rekommenderar hushållen att inte binda bostadslånen just nu", skriver bolaget i rapporten.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Senast från Fastighetssverige Plus

Teknologi måste tjäna ett syfte om Omid Noghabai ska satsa

Bolag Han har grundat flertalet bolag inom fastighetsbranschen och enligt honom själv vill han modernisera branschen från grunden. Samtidigt är Omid Noghabai tydlig med hur han ser på digitaliseringsarbetet: – Det ska vara koncept som gör att man som fastighetsägare faktiskt sparar pengar. Då kommer jag att investera i det.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige