Image

Corem utvecklar i Helsingborg

Transaktioner Corem utökar fastighetsbeståndet i Helsingborg, genom förvärv av Nyhagshuset 5, belägen i direkt anslutning till E4/E6. På fastigheten uppförs en logistikanläggning om en total yta av 13 000 kvadratmeter, med Seafrigo Nordic som hyresgäst.
Publicerad den 12 Juni 2017
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Seafrigo Nordic är ett internationellt logistikföretag specialiserat på transport och hantering av tempererade livsmedel. Anläggningen, som ska vara klar för inflyttning i januari 2018, får en yta på 13 000 kvadratmeter som är temperatur- och luftfuktighetskontrollerad i tre zoner för kyl-, frys och kolonialvaror. Seafrigo Nordic har tecknat ett femtonårigt hyresavtal för lokalen, med en årshyra om 9,5 miljoner kronor.

Förvärvet görs som bolagsförvärv. Säljare och entreprenör i uppförandet av logistikanläggningen är Logistic Contractor.

– Strax norr om vårt tidigare förvärv på Långeberga i Helsingborg uppför vi nu en modern, väl anpassad logistikanläggning åt Seafrigo. Det känns väldigt tillfredställande att vi så kort tid efter etablering i Helsingborg kan genomföra ytterligare en affär, och på så sätt skapa en bra förvaltningsvolym i vår Region Syd, säger Eva Landén, vd för Corem.

- Axel Ohlsson
axel@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY