Image

Corem närmar sig tio miljarder

Bolag Corems förvaltningsresultat ökar med 14 procent och hyresintäkterna med sju procent. Värdet på fastighetsportföljen uppgår nu till drygt 9,5 miljarder kronor.
Publicerad den 13 Juli 2016

Delårsrapporten i korthet:

• Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 128 mkr (112).
• Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 326 mkr (305) och övriga intäkter uppgick till 15 mkr (16).
• Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 264 mkr (245).
• Resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (472), vilket motsvarar 2,17 kr per stamaktie (5,98).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr (147) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -207 mkr (92).
• Efter förvärv av 27 fastigheter och 190 521 kvm för 1 530 mkr, och investeringar om 103 mkr, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 9 517 mkr (7 776), motsvarande en ökning med 22 procent.

Eva Landén, vd för Corem:
– Under det första halvåret förvärvade vi fastigheter till ett värde av drygt 1,5 miljarder kronor och Corem redovisar både ökad intjäningsförmåga och starkare förvaltningsresultat. Genom att förena långsiktig förvaltning och förädling med framgångsrikt transaktionsarbete har Corem skapat stark tillväxt.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

Insatsteam ska lösa bostadsbyggandet i nyindustrialiseringsorter

Bostäder Fyra bostadsministrar, 3,5 år som samordnare och varav ett år som utredare – nu kommer förslagen från den statliga utredaren för hur bostadsbyggandet ska öka. Rapport från ett skeende är namnet som utredare Peter Larsson gett utredningen om hur samhällsbyggandet i Norrbottens och Västerbottens län ska öka och strukturella hinder minska. Tre förslag är redan under beredning och nu kommer fler förslag på hur aktörerna ska samordnas för att säkra befolkningsförsörjningen ska gå i rätt takt för den gröna industrins framfart.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige