Image

Corem närmar sig tio miljarder

Bolag Corems förvaltningsresultat ökar med 14 procent och hyresintäkterna med sju procent. Värdet på fastighetsportföljen uppgår nu till drygt 9,5 miljarder kronor.
Publicerad den 13 Juli 2016

Delårsrapporten i korthet:

• Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 128 mkr (112).
• Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 326 mkr (305) och övriga intäkter uppgick till 15 mkr (16).
• Driftsöverskottet ökade med 8 procent till 264 mkr (245).
• Resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (472), vilket motsvarar 2,17 kr per stamaktie (5,98).
• Värdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr (147) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -207 mkr (92).
• Efter förvärv av 27 fastigheter och 190 521 kvm för 1 530 mkr, och investeringar om 103 mkr, uppgick värdet på fastighetsportföljen till 9 517 mkr (7 776), motsvarande en ökning med 22 procent.

Eva Landén, vd för Corem:
– Under det första halvåret förvärvade vi fastigheter till ett värde av drygt 1,5 miljarder kronor och Corem redovisar både ökad intjäningsförmåga och starkare förvaltningsresultat. Genom att förena långsiktig förvaltning och förädling med framgångsrikt transaktionsarbete har Corem skapat stark tillväxt.

- Henrik Ekberg
henrik@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva logistikområden i Sverige samt Danmark. Vårt mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom lager-, logistik och handelsfastigheter, något vi når genom att arbeta långsiktigt och vara en riktigt bra affärspartner till våra hyresgäster.

Våra fastigheter finns i lägen som är värdefulla för er som hyresgäst, kring Sveriges största städer och logistiska hubbar med närhet till de stora tillfartslederna.

Med drygt 1 380 tkvm i vår fastighetsportfölj kan vi erbjuda en mäng...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Annons Image

Senast från Fastighetssverige Plus

Nya heta aktörer till Vasakronan i Göteborg

Uthyrning Följer upp uthyrning till Uniqlo med två nya väletablerade retailers i Kompassen.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige

Fastighetssverige PLAY