Image

Corem: Ser fortsatta möjligheter att använda Klövernaktier i förvärv

Bolag Corem sålde Klövernaktier för att finansiera förvärvet av Estancia Logistik. Eva Landén skriver i Q1-rapporten: - Vi ser fortsatta möjligheter att använda Klövernaktien som en likvid tillgång i samband med fastighetsaffärer.
Publicerad den 27 April 2016
Eva Landén. Bild: Corem
Eva Landén.

Eva Landén skriver:

- Året har börjat mycket bra där vi visar ett resultat om 202 mkr! Jag tar mig då friheten att bortse från kvartalets värdeförändringar på derivat vilka är redovisningseffekt av en fortsatt nedgång av den långa räntan. Årets första månader har varit mycket intensiva med avtalade förvärv om drygt 187 000 kvadratmeter. Vår uthyrbara area kommer efter dessa tillträden att öka med drygt 18 procent samtidigt som fastighetsvärdet ökar med drygt 20 procent. Genom förvärven diversifieras vår intäktsbas ytterligare då Corem tillförs mer än 100 nya hyresgäster, varefter vårt totala antal hyresgäster närmar sig 700 stycken. Vårt erbjudande förstärks och blir än bredare och mer flexibelt mot våra hyresgäster. Våra kluster av fastigheter förstärks ytterligare då fastigheterna kompletterar och tydligt förstärker vårt befintliga bestånd på av Corem prioriterade orter.

- Vårt innehav i Klövern har även under det första kvartalet visat positiv utveckling och vår resultatandel har bidragit med 114 mkr till första kvartalets resultat. I samband med förvärv av fastigheter har vi sålt en mindre andel aktier och vi ser fortsatta möjligheter att använda Klövernaktien som en likvid tillgång i samband med fastighetsaffärer.

Hyresintäkterna uppgick till 156 mkr (151) och övriga intäkter uppgick till 0 mkr (16).

Driftsöverskottet uppgick till 115 mkr (125).

Förvaltningsresultatet uppgick till 49 mkr (58).

Värdeförändringar fastigheter uppgick till 39 mkr (71) och värdeförändringar derivat påverkade resultatet med -106 mkr (-80).

Resultat efter skatt uppgick till 96 mkr (110), vilket motsvarar 1,08 kr per stamaktie (1,28).

Innehavet i Klövern är bokfört till 1 481 mkr (1 460). Verkligt värde på Corems innehav baserat på börskurs per den 31 mars 2016 uppgick till 1 514 mkr (1 672).

- Vi fortsätter vårt aktiva uthyrningsarbete och i jämförbart bestånd ökade intäkterna med 3 procent under kvartalet. Nettouthyrningen uppgick till 3 mkr vilket är bra med tanke på att det första kvartalet ofta är ett svagt uthyrningskvartal. Driftsöverskottet ökade med 6 procent i jämförbart bestånd och vi fortsätter optimera drifts- och underhållskostnader i befintlig fastighetsportfölj.

- Det är ett fortsatt stort gap mellan fastigheternas direktavkastningskrav och den långa räntan. Det har varit en fortsatt stark efterfrågan på den svenska marknaden och detta har fortsatt drivit ned avkastningskraven. Det genomsnittliga avkastningskravet för Corems fastighetsportfölj uppgick till 7,0 procent vilket kan jämföras med 7,3 procent ett år tillbaka i tiden.

- Nicklas Tollesson
nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Corem Property Group på Branschguiden

Corem har sedan starten 2007 förvärvat, förvaltat och förädlat kommersiella fastigheter i Sverige och Danmark. Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och förvaltar fastigheterna med egen personal med målet att vara en riktigt bra affärspartner, med närhet till våra hyresgäster.

Genom 2021 års förvärv av Klövern kompletterades Corems bestånd av fastigheter för citynära logistik med Klöverns bredare fastighetsbestånd med tonvikt på kontor. Tillsammans är vi nu ett av Nordens ledande fastighetsbolag, med ett brett utbud av kommersiella lokaler och fortsatt foku...

Läs mer om Corem Property Group på Branschguiden

Senast från Fastighetssverige Plus

"Kommer inte bygga på spekulation"

Bolag Catena sitter på en stor projektportfölj. Men trots att man gjort ett rekordår håller man igen på projektstarter – särskilt under den tid det tar för hyresgäster att komma till beslut om lokalbehov och avtal, berättar vd Jörgen Eriksson under bolagets bokslutspresentation.

Läs mer

Mer om Fastighetssverige Plus


Lokalnytt Lokalnytt.se - Hitta ditt nya drömkontor idag. Tusentals lediga lokaler inom hela Sverige.
Nordic Property News Nordic Property News reports the latest news from the Nordic real estate market with an international newsletter every weekday.

Mer från Fastighetssverige